Turing Test – คุณเป็นคนหรือหุ่นยนต์

การทดสอบของทัวริง (Turing Test) คือ การทดสอบความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ว่าทำได้ดีใกล้เคียงมนุษย์แล้วหรือยัง โดยเป็นแนวคิดของ อลัน ทัวริง (Alan Turing) นักคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิธีการทดสอบ คือ ให้ผู้ตัดสินคุยกับคนและปัญญาประดิษฐ์ (จะเป็นการพูด หรือการพิมพ์ก็ได้ ไม่ได้สนใจที่ความสามารถในด้านการติดต่อสื่อสาร) แล้วตัดสินว่าบทสนทนาที่ดำเนินอยู่นั้นเป็นบนสนทนากับคนหรือปัญญาประดิษฐ์ ถ้าไม่สามารถแยกแยะได้ก็หมายความว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นผ่านการทดสอบของทัวริง คือ มีความสามารถเลียนแบบความคิดที่เหมือนมนุษย์ (คำตอบอาจไม่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริง แต่ลักษณะคำตอบเหมือนมนุษย์) ปี 2555 นี้เป็นปีที่ครบ 100 ปีของวันเกิดของ อลัน ทัวริง จึงถูกตั้งเป็นปีแห่ง อลัน ทัวริง ด้วย

ที่มา Wikipedia, The Alan Turing Year
ภาพจาก robots dreams

LINE it!
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...