Archive for June 3rd, 2012

  • เพิ่งจบไปกับ Thailand Humanoid Robot Soccer Championship 2012 รอบรองชนะเลิศ ที่จัดขึ้นที่พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ คู่แรกเป็นการพบกันระหว่างทีมธัญบุรีต้นกล้า จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับทีม Tesla x94 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลคือธัญบุรีต้นกล้าชนะไป 1 ประตูต่อ 0 อีกคู่คือทีม SI-AM one จากมหาวิทยาลัยสยาม พบกับทีม Hanuman FC จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คู่นี้ Hanuman FC ชนะไป 3 ประตูต่อ 1 ทำให้ Tesla x94 จะชิงที่สามกับ SI-AM one และธัญบุรีต้นกล้าจะพบกับ Hanuman FC ในรอบชิงชนะเลิศที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3 มิถุนายน ที่พันธุ์ทิพย์พล่าซ่า ประตูน้ำ เหมือนเดิม นอกจากนี้ยังจะมีการแข่งขันรายการพิเศษ ได้แก่ การแข่งขันเคลื่อนที่หลบสิ่งกีดขวาง การประมาณตำแหน่งของหุ่นยนต์ การยิงประตู การรักษาประตู การจัดท่าหุ่นยนต์ประกอบเพลง และวิ่งแข่ง ไปชม ไปเชียร์กันได้นะครับ ส่วนวิดีโอรอบรองชนะเลิศชมได้ท้ายข่าวครับ

    ข้างสนาม Thailand Humanoid Robot Soccer Championship 2012 รอบรองชนะเลิศ

    เพิ่งจบไปกับ Thailand Humanoid Robot Soccer Championship 2012 รอบรองชนะเลิศ ที่จัดขึ้นที่พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ คู่แรกเป็นการพบกันระหว่างทีมธัญบุรีต้นกล้า จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับทีม Tesla x94 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลคือธัญบุรีต้นกล้าชนะไป 1 ประตูต่อ 0 อีกคู่คือทีม SI-AM one จากมหาวิทยาลัยสยาม พบกับทีม Hanuman FC จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คู่นี้ Hanuman FC ชนะไป 3 ประตูต่อ 1 ทำให้ Tesla x94 จะชิงที่สามกับ SI-AM one และธัญบุรีต้นกล้าจะพบกับ Hanuman FC ในรอบชิงชนะเลิศที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3 มิถุนายน ที่พันธุ์ทิพย์พล่าซ่า ประตูน้ำ เหมือนเดิม นอกจากนี้ยังจะมีการแข่งขันรายการพิเศษ ได้แก่ การแข่งขันเคลื่อนที่หลบสิ่งกีดขวาง การประมาณตำแหน่งของหุ่นยนต์ การยิงประตู การรักษาประตู การจัดท่าหุ่นยนต์ประกอบเพลง และวิ่งแข่ง ไปชม ไปเชียร์กันได้นะครับ ส่วนวิดีโอรอบรองชนะเลิศชมได้ท้ายข่าวครับ

    Continue Reading...