หุ่นยนต์ใช้ในบ้านตัวน้อย ๆ จากโตชิบา

ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในเทคโนโลยีหุ่นยนต์สูงมากประเทศหนึ่ง และคงเป็นประเทศแรก ๆ ที่จะมีการนำหุ่นยนต์มาใช้ในครัวเรือนจริง ๆ เห็นได้จากงานวิจัยและพัฒนาจากทั้งสถาบันการศึกษาและบริษัทเอกชน ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะประเทศญี่ปุ่นมีประชากรสูงอายุจำนวนมาก จึงมีหลายหน่วยงานพยายามพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อมาดูแล หรือเป็นเพื่อนผู้สูงอายุ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัทโตชิบาก็ได้เปิดตัวต้นแบบหุ่นยนต์ในบ้านตัวใหม่ชื่อ ApriPetit ในงาน ROBOMEC 2012 เจ้าหุ่นตัวนี้มีความสูงเพียง 15 เซนติเมตร มีองศาอิสระเพียง 3 องศาอิสระ คือ ลำตัว 1 องศา และหัว 2 องศา มันถูกออกแบบมาให้ตั้งไว้อยู่กับที่ […]

Read more