Writing guide

ช่วยกับปรับปรุงไปเรื่อย ๆ นะครับเหล่า Editors ทั้งหลาย

บทความต้องประกอบด้วย

 1. ชื่อบทความ
 2. เนื้อหา (อาจมีภาพ หรือ วิดีโอ ประกอบด้วย)
 3. สำหรับเนื้อหาที่ไม่ได้เขียนขึ้นมา ต้องอ้างอิงที่มา เพื่อเคารพ/ให้เครดิตกับผู้สร้างสรรค์ความรู้นั้นๆ
  • โดยใช้ข้อความแสดงให้เห็นถึงการอ้างอิงแหล่งที่มา เช่น via IEEE Spectrum Automaton, จาก xkcd: Wisdom of the Ancients
  • ตำแหน่งที่ใส่ประโยคอ้างอิง ให้ใส่ไว้ล่างสุดของข่าวเท่านั้น

ประเภทของเนื้อหา (categories)

 • News ข่าวเกี่ยวกับหุ่นยนต์ และเทคโนโลยีพื้นฐานของหุ่นยนต์ อาจเป็นบทความที่เขียนขึ้นเองหรือข่าวที่นำมาเล่า หรือแปลมาจากเว็บต่างประเทศก็ได้
  • local news ข่าวภายในประเทศไทย
  • international news ข่าวแปลมาข่าวจากต่างประเทศ (นอกประเทศไทย)
 • Articles บทความเกี่ยวกับหุ่นยนต์ และเทคโนโลยีพื้นฐานของหุ่นยนต์ โดยแสดงรายละเอียด ลงลึกมากกว่า News
  • project review นำเสนอบทความเกี่ยวกับโปรเจคต์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ สามารถเพิ่มเติมความคิดเห็นของผู้เขียนเองเข้าไปได้อย่างอิสระ
  • robot review บทวิเคราะห์วิจารณ์หุ่นยนต์จากทั่วโลก
  • space technology  บทความเกี่ยวกับเทคโลยีทางด้านอวกาศ อากาศยาน
  • tutorials นำเสนอบทความในลักษณะให้ความรู้ เน้นแจกแจงรายละเอียดเป็นขั้นตอน โดยมุ่งหวังให้ผู้อ่านศึกษาทำตามได้เลย
 • Web Snap ข่าวหรือบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับหุ่นยนต์ หากคนที่เริ่มต้นเขียนบทความใหม่ๆ ยังไม่แน่ใจว่าบทความของตัวเองเหมาะจะอยู่ในหมวดหมู่ใด ให้กำหนดเป็นcategory นี้ไปก่อน และหากพิจารณาได้ภายหลังว่าเหมาะสมที่จะจัดไว้ในหมวดอื่น สามารถย้ายหมวดหมู่ภายหลังได้ กลุ่ม Editior จะช่วยดูแลในส่วนนี้ให้ครับ

ข้อแนะนำและภาษาที่ใช้เขียน

 • ภาษาไทยเป็นหลัก และใช้ศัพท์เทคนิคเป็นภาษาอังกฤษ (โปรดอ้างอิงจากหน้า Glosssary)
 • หลังไม้ยมก “ๆ” เว้น 1 ช่องว่างก่อนหน้าและหลังไม้ยมก เช่น ไป ๆ มา ๆ
 • ระหว่างคำภาษาไทยกับคำภาษาอังกฤษ เว้น 1 ช่องว่าง
 • ระหว่างคำกับตัวเลข เว้น 1 ช่องว่าง
 • หลังเครื่องหมายจุลภาค “,” เว้น 1 ช่องว่าง
 • นอกวงเล็บ ใส่ช่องว่างหน้าหลัง ข้างในวงเล็บไม่ต้องใส่ช่องว่าง
 • ก่อนและหลังอัญประกาศ ไม่เว้นช่องไฟ เช่น “หุ่นยนต์ดำน้ำ” ถูกต้อง, ” หุ่นยนต์ดำน้ำ ” ผิด
 • คลังคำศัพท์ เอาไว้เช็คเพื่อเขียนให้ถูกต้อง http://lib.blognone.com/Glossary

Permalink

Permalink หรือลิงค์ถาวรของบทความ เป็นลิงค์สำหรับเข้าถึงตัวบทความโดยตรง ตามปรกติ WordPress จะตั้งให้เองตามชื่อบทความแต่จะมีปัญหากับชื่อที่ยาวๆและชื่อภาษาไทย ก่อนทำการ Publish กรุณาตรวจสอบความถูกต้องและปรับให้สื่อถึงบทความให้มากที่สุด

การตั้ง Permalink ใน WordPress

การตั้งค่า permalink
การตั้งค่า permalink

วิธีการอ้างอิงแหล่งที่มา

 1. ให้เขียนกำกับแหล่งที่มาของข่าวนั้นๆ ตามรูปแบบดังนี้
  • ที่มาและภาพ source
  • ที่มา source
  • ภาพ source
  • ที่มา+ผ่านทาง (ถ้ามีที่มา 2 ที่ ให้คั่นด้วยคำว่า “และ”)
   • ที่มา source1, source2, source3 ผ่านทาง source4
   • ที่มา source1 และ source2 ผ่านทาง source3
 2. ตรงคำว่า source ให้ทำลิงค์ไปหาที่มาเลย ไม่แปะลิงค์ข่าวยาว ๆ เอาไว้
  ไม่ทำอย่างนี้ http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/diy/tiny-clever-quadrotors-now-on-kickstarter
  ทำอย่างนี้ IEEE Spectrum Automaton
 3. source ที่ใช้บ่อย ๆ ให้เขียนด้วยตัวอักษรเล็ก-ใหญ่ และลักษณะการเว้นวรรค ดังนี้
  IEEE Spectrum Automaton, Gizmag, Gizmodo, Plastic Pals, DigInfo, Engadget, Hizook, Robohub, Adafruit, robots.net, Robots Dreams
 4. กำหนดลิงค์ให้เป็นชนิด
   Open link in a new window/tab
 5. ตัวอย่าง: ที่มา Writing guide

วิดีโอ

 • การฝังวิดีโอจาก youtube:
  • สามารถคัดลอก URL มาแปะไว้ได้เลย
   อย่าลืมทำให้ URL เป็นข้อความแบบ unlink ก่อนใช้คำสั่ง
  • หรือใช้คำสั่ง ( ต้องใส่ไว้ในเครื่องหมาย "[ ]" )
    youtube=URL 

   เช่น

    youtube=http://www.youtube.com/watch?v=TcEjOKPctEY 

รูปภาพ

 • แทรกรูปภาพประกอบเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ (แนะนำเป็นอย่างยิ่ง)
 • รูปที่ set เป็น feature image ควรใช้รูปที่มีขนาดใหญ่กว่า 600×300 px และ aspect ratio ไม่เกิน 1.9 : 1

Feature image

 • แนะนำให้ใช้รูปขนาด 600×300 pixel เพื่อให้ภาพออกมาสวยงาม เต็มกรอบพอดี (อนุโลมให้ใช้รูป 2:1 aspect ratio)
  ไม่เช่นนั้นรูปจะแหว่ง/ผิด aspect ratio

รู้จักกับ Tools ชื่อ Press This

หากคุณเข้าไปพบกับข่าวหรือบทความต่างประเทศที่น่าสนใจ และตั้งใจว่าจะเขียนบทความนั้นเป็นภาษาของตนเองลง thairobotics คุณสามารถบันทึกหน้าเว็บนั้นไปยังหน้า Add new post ของเว็บ Thairobotics ได้เลย โดยใช้ tools ชื่อ Press This ตัวนี้

วิธีการใช้งานไม่ยาก

 • ขั้นแรก sign in เข้าไปยัง account ของคุณ จากนั้นไปที่ Tools แล้วจะพบไอคอน Press This ให้คุณลากไอคอนนี้ไปไว้ในแถบ Bookmark ใน browser ของคุณ ถึงตอนนี้ถือว่าเป็นการติดตั้ง Press This ให้กับ Web Browser ของคุณแล้ว
 • ขั้นที่สอง เมื่อคุณเข้าไปพบเนื้อหาที่น่าสนใจในเว็บไซต์นั้น ให้กดปุ่ม Press This บนแถบ Bookmark ได้เลย จะมีหน้าต่างแสดงหน้า Add new post ของ thairobotic ในสไตล์ wordpress ขึ้นมาทันที
 • ขั้นสุดท้าย จัดการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ (publish) หรือ บันทึกฉบับร่าง (save draft) ไว้แล้วกลับมาเขียนในภายหลัง
 • เสร็จเรียบร้อย!

credit : แนวทางพัฒนาจาก Blognone writing guideline

The following two tabs change content below.
ThaiRobotics

ThaiRobotics

Admin of ThaiRobotics
ThaiRobotics

Latest posts by ThaiRobotics (see all)

Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...