เมื่อหุ่นยนต์สั่งให้มนุษย์ทำงานให้ !!!

แต่ไหนแต่ไร ถ้าเรานึกถึงหุ่นยนต์ เราจะนึกถึงหุ่นยนต์ที่มาช่วยมนุษย์ทำงาน แต่ต่อไปนี้อาจจไม่เป็นเช่นนั้น…..

นักวิจัยจาก Montpellier Laboratory of Informatics, Robotics and Microelectronics (LIRMM) ได้พัฒนากระบวนการควบคุมและติดต่อสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์และมนุษย์ โดยเมื่อหุ่นยนต์ทำงาน มันจะสั่งให้มนุษย์ช่วยงานมันด้วย

สิ่งที่นักวิจัยกลุ่มนี้ทดลองคือ ให้หุ่นยนต์ humanoid ถือห่วง และมนุษย์ถือลูกบอล หุ่นยนต์จะพยายามเอาห่วงมารองรับลูกบอล เมื่อหุ่นเคลื่อนที่มาในตำแหน่งที่เหมาะสม มันจะส่งสัญญาณไปที่ electrode ที่แปะอยู่ที่แขนมนุษย์ สั่งให้เคลื่อนที่ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและปล่อยลูกบอลลงไปในห่วง

นักวิจัยกลุ่มนี้ตั้งใจจะสื่อว่า มนุษย์(หรือแม้แต่สิ่งที่ธรรมชาติ) สร้างขึ้นมันดีอยู่แล้ว การที่จะสร้างอะไรมาเลียนแบบให้ทำงานได้ทัดเทียม ทำได้ยาก เราอาศัยสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมา มาทำงานร่วมกันดีกว่า และหุ่นยนต์ลักษณะนี้ยังจะสามารถช่วยในการทำกายภาพบำบัดอีกด้วย แทนที่หุ่นยนต์จะทำให้ทุกอย่าง หุ่นยนต์ก็จะทำบางอย่างและให้มนุษย์ทำบางอย่าง

via IEEE Spectrum Automaton

LINE it!