Qbo หุ่นยนต์ที่รู้จักตัวเองในกระจก

ในธรรมชาติ มีสิ่งมีชีวิตไม่กี่ประเภทที่เมื่อส่องกระจกแล้วรู้ว่าเป็นตัวเอง ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตตัวอื่น สิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถแบบนี้ได้แก่ มนุษย์ (ตั้งแต่ 18 เดือน) ลิงส่วนมาก ช้าง โลมา วาฬเพชรฆาต European Magpie (นกชนิดหนึ่ง) ตอนนี้มีสิ่ง(ไม่)มีชีวิตอีกประเภทที่ทำได้ละ

Qbo (อ่านว่า คิว บี โอ) หุ่นยนต์จากบริษัท The Corpora ถูกสอนให้รู้จักตัวเองในกระจกเงา โดยผู้สอนจะบอกให้ Qbo เข้าสู่โหมดการจดจำสิ่งของ จากนั้นก็สั่งให้เจ้า Qbo จดจำของตรงหน้า ซึ่งเป็นกระจก Qbo ใช้ stereovision จับภาพในกระจก และใช้ recognition algorithm แบบ SURF และ Bag of words ในการจดจำของในกระจก ซึ่งผู้สอนบอกเจ้า Qbo ว่าเป็นตัวมันเอง และเมื่อถามมันซ้ำว่าภาพที่อยู่ตรงหน้าเป็นอะไร มันก็ตอบได้ว่าเป็นตัวมันเอง ซึ่งโดยความจริงแล้วมันรู้จัก “ตัวมันเอง” ในฐานะวัตถุอีกชิ้นหนึ่ง แต่ผู้พัฒนาก็กำลังพัฒนาให้มันรู้จักตัวเองได้เองโดยอัตโนมัติ

ในความเห็นของผม เนื่องจากผู้พัฒนาก็บอกเองว่าเจ้า Qbo รู้จักตัวมันเองในฐานะวัตถุอีกชิ้นเท่านั้น ผมจึงว่ามันไม่ได้รู้จักตัวมันเองจริงๆ ถ้าจะเรียกได้เต็มปากว่ารู้จักตัวเอง มันจะต้องรู้ได้โดยไม่มีคนบอก โดยอาศัยการเทียบความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่ของตัวเองกับภาพในกระจก เช่น หันซ้าย-ขวา เคลื่อนที่ไปมา

หลายคนอาจมีคำถามว่า ถ้ามันเจอหุ่นแบบเดียวกันอีกตัว มันจะรู้มั้ยว่าเป็นตัวเองรึเปล่า ผู้พัฒนากล่าวว่า จะทำการทดสอบต่อไป

ที่มา The Corpora’s Blog ผ่านทาง IEEE Spectrum Automaton
ภาพจาก IEEE Spectrum Automaton

LINE it!
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...