Google จดสิทธิบัตรเทคโนโลยีรถไร้คนขับ

สำนักงานสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติคำยื่นขอจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีที่ใช้ในการสลับโหมดการทำงานของรถยนต์อัตโนมัติไปมาระหว่างโหมดคนขับและโหมดอัตโนมัติ

สำนักงานสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติคำยื่นขอจดสิทธิบัตรของ Google ในเรื่อง Transitioning a Mixed-mode Vehicle to Autonomous Mode โดยสิทธิบัตรนี้กล่าวถึงการเทคนิคที่ทำให้รถรู้ว่าเมื่อไหร่จะให้คนขับ และเมื่อไหร่จะสลับไปเป็นระบบอัตโนมัติ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์กับรถพาทัวร์ หรือส่งรถที่มีปัญหาเข้าอู่ซ่อม

ในสิทธิบัตรกล่าวถึงการใช้เซนเซอร์ 2 ชุด ชุดแรกจะทำการหา “landing strip” ซึ่งหมายถึงจุดที่ผู้ขับขี่จะต้องขับรถเข้าไปจอดเพื่อจะทำการเปลี่ยนไปสู่โหมดอัตโนมัติต่อไป โดย “landing strip” อาจเป็นเครื่องหมายบนถนน ป้ายบนกำแพง เป็นต้น เมื่อรถเข้าสู่จุดนี้แล้ว เซนเซอร์อีกชุดหนึ่งจะส่งข้อมูลบอกรถว่าตอนนี้รถอยู่ที่ไหนและจะต้องไปที่ไหน โดยอาศัยข้อมูลจาก GPS และอาจดึงข้อมูลที่อยู่จากอินเตอร์เนท

สิทธิบัตรนี้ครอบคลุมแค่ในสหรัฐอเมริกา และคุ้มครองเฉพาะเทคนิคการเปลี่ยนการควบคุม ไม่ได้คุ้มครองเทคโนโลยีรถยนต์อัตโนมัติทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่เป็นการขัดขวางการวิจัยและพัฒนารถยนต์อัตโนมัติจากผู้พัฒนารายอื่น

ที่มา BBC News
ภาพจาก  webeden

LINE it!