Qbo หุ่นยนต์ที่มองกระจกแล้วรู้ว่าเป็นตัวเอง จริงๆ นะ

จากข่าวเก่าที่นำเสนอเกี่ยวกับหุ่นยนต์ Qbo ที่มองกระจกแล้วรู้ว่าเป็นตัวมันเอง แต่ยังมีข้อกังขาบางประการว่ามันรู้จักตัวเองจริงๆ หรอ หรือมันเหมาเอาว่าถ้าเจอหุ่น Qbo อยู่ตรงหน้าจะถือว่าเป็นตัวเองทั้งหมด คราวนี้ผู้พัฒนาได้แสดงให้เห็นว่ามันรู้นะว่าอันไหนเป็นตัวมันเอง อันไหนเป็น Qbo ตัวอื่น

เทคนิคที่เจ้า Qbo ใช้แยกแยะว่า Qbo ตัวที่มันมองอยู่ คือ ตัวมันเอง หรือ Qbo ตัวอื่น คือ การกระพริบไฟที่จมูกตัวเองเป็นจังหวะ ถ้าเจ้า Qbo ตัวที่มันมองอยู่กระพริบไฟที่จมูกในรูปแบบเดียวกัน แสดงว่ามันกำลังมองตัวเองในกระจกอยู่ แต่ถ้าไม่ใช่ ก็แสดงว่ามันกำลังมอง Qbo ตัวอื่น

ที่มา IEEE Spectrum Automaton
ภาพจาก IEEE Spectrum Automaton

LINE it!