เชิญชมละครเวทีที่ Geminoid-F หุ่นยนต์เหมือนมนุษย์ร่วมแสดง

ถ้ายังจำกันได้ เราเคยเสนอข่าวเรื่องหุ่นยนต์ Geminoid-F นั่งรอเพื่อนในตู้กระจก ใครอยากเห็น Geminoid-F ตัวเป็นๆ เป็นโอกาสของท่านแล้ว

Geminoid-F เป็นหุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์ที่เหมือนมากที่สุดตัวหนึ่งในโลกก็ว่าได้ เป็นผลงานการวิจัยและพัฒนาของศาสตราจารย์ Hiroshi Ishiguro จาก ATR Intelligent Robotics and Communication Laboratories ที่ Osaka University ศาสตราจารย์ Ishiguro ได้มีโครงการร่วมกับศาสตราจารย์ Oriza Hirata จาก Osaka University และบริษัท Seinendan Theatre ในการจัดแสดงละครเวทีที่มนุษย์แสดงร่วมกับหุ่นยนต์ ซึ่งได้ตระเวนแสดงมาแล้วทั่วโลก ครั้งนี้เป็นโอกาสดีมากที่ละครเวทีนี้จะมาแสดงที่ประเทศไทย โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่าง Japan Foundation, Osaka University, บริษัท Seinendan Theatre, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การแสดงนี้ชื่อ ซา·โย·นา·ระ (SA·YO·NA·RA) จะจัดแสดงขึ้นที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2555 จำนวน 10 รอบ หลังการแสดงบางรอบมีช่วงเวลาให้พูดคุยกับผู้พัฒนาหุ่นยนต์ด้วย สนใจติดต่อรับบัตรเข้าชมได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และ Japan Foundation ฟรี!!! (ดูรายละเอียดได้ที่นี่ เริ่มรับบัตรประมาณต้นเดือนมีนาคม จะแจ้งรายละเอียดอีกที)

LINE it!
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...