แหวนหุ่นยนต์ และต้นไม้หุ่นยนต์

ความน่าสนใจในงานวิจัยด้านหุ่นยนต์ของประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่แนวความคิดอันแสนประหลาดหลุดโลกของนักวิจัยชาวญี่ปุ่นทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์เลียนแบบการออกเสียงของปาก ป้ายโฆษณาที่ตอบสนองต่อการจูบ คราวนี้เราจะนำเสนองานวิจัยแปลกแต่น่าสนใจอีกสองชิ้นจาก Keio University

ชิ้นแรกคือ แหวนหุ่นยนต์ ประกอบไปด้วยแหวนที่มีรูปร่างเป็นตากระพริบได้ และแหวนที่มีรูปร่างเป็นปากอ้าหุบได้ การขยับนั้นเกิดจากไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมมอเตอร์เล็ก ๆ ที่ติดตั้งไว้ในแหวน เมื่อสวมใส่ไปกับนิ้วแล้วทำมือท่าทางต่าง ๆ บวกกับการเคลื่อนไหวของแหวนตาและแหวนปาก ก็จะดูเหมือนเป็นหน้าตาของสัตว์ แหวนหุ่นยนต์นี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สื่อสารรูปแบบหนึ่ง

อีกชิ้นคือ ต้นไม้ที่แสดงอารมณ์ได้ ทำงานโดยการติดตั้งมอเตอร์ไว้ใต้กระถางต้นไม้และดึงกิ่งไม้ให้ขยับไปมาผ่านเส้นเอ็น โดยการขยับไปมานั้นจะขึ้นกับการกระตุ้นจะภายนอกผ่านทางไมโครโฟนและเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้คือการทำให้ต้นไม้ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตดูมีชีวิตยิ่งขึ้นผ่านการแสดงออกทางการเคลื่อนไหว และทดสอบแนวคิดด้านการสื่อสารผ่านต้นไม้

ดูวิดีโอของทั้งสองงานวิจัยในข่าวครับ

ที่มา AKIHABARA NEWS

 

LINE it!