AR Drone กับภารกิจใหม่ เพื่อนวิ่งจ๊อกกิ้ง

เราเห็น quadrotor ทำอะไรได้สารพัด วันนี้มันมีภารกิจใหม่เพิ่มอีกหนึ่งอย่าง นั่นคือเป็นเพื่อนวิ่งจ๊อกกิ้ง Joggobot พัฒนาโดย Exertion Games Lab ที่ RMIT University ประเทศออสเตรเลีย โดยการนำ AR Drone มาพัฒนาเพิ่มเติมด้วยการใช้กล้องบน drone จับภาพผู้วิ่งออกกำลังกาย จากนั้นจะทำการบินนำข้างหน้าเพื่อกระตุ้นในผู้วิ่งออกกำลังกายวิ่งตาม (ดูวิดีโอได้ท้ายข่าว) สิ่งที่อาจเพิ่มเติมเข้าไปในอนาคต เช่น ถ่ายรูปผู้วิ่งและอัปโหลดขึ้น Facebook, ฉายไฟให้กรณีวิ่งตอนที่มีแสงน้อย, การให้ผู้ใช้สามารถใช้ท่าทางในการควบคุมความเร็วหรือทิศทางของ drone ได้, การวัดอัตราการเต้นของหัวใจเพื่อกำหนดความเร็วที่เหมาะสม เป็นต้น เห็นอย่างนี้แล้วอยากได้ซักตัวไว้เป็นเพื่อนวิ่งรึเปล่าครับ

ที่มา Joggobot ผ่านทาง New Scientist ผ่านทาง IEEE Spectrum Automaton
ภาพจาก Joggobot

LINE it!