iRobot พัฒนาหุ่นยนต์นิ่ม

ดูเหมือนว่าช่วงนี้หุ่นยนต์นิ่มกำลังเป็นที่สนใจ iRobot บริษัทที่ทำหุ่นยนต์มากมาย และเคยได้พัฒนาหุ่นยนต์นิ่มด้วยเทคนิค particle jamming มาแล้ว ได้พัฒนาหุ่นยนต์นิ่มตัวใหม่ซึ่งใช้เทคนิคของการพองลม 2 ตัว ตัวแรกชื่อ AIRarm เป็นแขนหุ่นยนต์น้ำหนักเบา ราคาถูก สร้างจากถุงลมผ้า มีปั๊มลมในตัวในการทำให้พอง ใช้อุปกรณ์ต้นกำลังดึงเส้นเชือกเพื่อขยับ ยกของได้ประมาณ 2 กิโลกรัม สามารถปรับความอ่อนตัว (compliance) ได้ด้วยการปรับลมที่อัดเข้าไป ดูวิดีโอได้ท้ายข่าว ส่วนอีกตัวเป็นหุ่นยนต์ 6 ขาที่ใช้เทคนิคเดียวกัน

ภาพและที่มา IEEE Spectrum Automaton

LINE it!