iRobot ซื้อ Evolution Robotics

ถ้าพูดถึงหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้าน ส่วนมากคงนึกถึง iRobot Roomba กัน แต่มีอีกบริษัทที่ทำหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้านเหมือนกัน นั่นคือ Evolution Robotics ที่ทำ Mint หุ่นยนต์ถูพื้น (ใช้วิธีทำความสะอาดแบบนี้) จุดเด่นของ Mint คือระบบนำทางที่ใช้ฐานที่อยู่กับที่ฉายแสงอินฟราเรดเป็นลายขึ้นไปบนเพดาน จากนั้นตัวหุ่นยนต์จะจับภาพลวดลายนั้น แล้วคำนวณหาตำแหน่งตัวเอง ทำให้ Mint สามารถเคลื่อนที่ได้แบบมีแบบแผน ไม่ต้องเดินสุ่มแบบ Roomba

NorthStar เทคโนโลยีนำทางจาก Evolution Robotics

ล่าสุด บริษัท iRobot ได้ทำการซื้อบริษัท Evolution Robotics ด้วยมูลค่า 74 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คาดว่า iRobot จะนำเทคโนโลยีการนำทางของ Evolution Robotics มาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง

ที่มา IEEE Spectrum Automaton
ภาพจาก Evolution Robotics

LINE it!