เสวนาเรื่องหุ่นยนต์กับงานกายภาพบำบัด

วันที่ 18 – 20 กันยายน 2555 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ NECTEC-ACE 2012 หนึ่งในหัวข้อเสวนาคือ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายโดยใช้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ได้รับเกียรติจากนักวิจัยและแพทย์ที่ทำงานวิจัยและพัฒนาในสายงานนี้จากหน่วยงานต่าง ๆ ในไทย และจากทางสิงคโปร์ด้วย ผมมีโอกาสได้เข้าไปร่วมในการเสวนานี้ จึงขอยกประเด็นน่าสนใจมาแบ่งปัน

 • การทำกายภาพบำบัดให้ได้ผลต้องกิจกรรมเฉพาะทางที่ฝึกกล้ามเนื้อนั้นๆ ทำซ้ำบ่อย ๆ และคนไข้ต้องรู้สึกอยากบำบัด
 • ปัญหาของงานด้านการกายภาพบำบัด ได้แก่
  • เป็นงานที่ต้องใช้แรงงานเยอะ หลายกรณีต้องใช้ผู้ทำกายภาพบำบัดหลายคนในการยก ย้ายตัวผู้ป่วย
  • มีผู้เชี่ยวชาญน้อย
  • ลักษณะงานมีประสิทธิภาพต่ำ เพราะต้องใช้บุคคลากรอย่างน้อยหนึ่งคนต่อคนไข้หนึ่งคน
  • เป็นกิจกรรมที่น่าเบื่อ ต้องสร้างแรงกระตุ้นให้คนไข้อยากทำการบำบัด
 • การแก้ปัญหาการใช้แรงงานเยอะ จึงมีการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาช่วย เช่น เครื่องที่ช่วยขยับแขน ขา ของคนไข้ หรืออุปกรณ์ที่ช่วยแบกรับน้ำหนักของคนไข้
 • เครื่องกายภาพบำบัดที่ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่ดัง ๆ เช่น
  • MIT-Manus ใช้กายภาพบำบัดแขน
MIT-Manus
ภาพจาก – http://web.mit.edu/newsoffice/2010/stroke-therapy-0419.html
  • Lokomat เครื่องกายภาพบำบัดการเดิน ขายอยู่ที่ราคาประมาณ 16 ล้านบาท ทำให้ค่าใช้บริการตกครั้งละ 5,000 บาท ในขณะที่ถ้ากายภาพบำบัดโดยใช้คนช่วยจะตกครั้งละ 500 บาท ทำให้มีหลายหน่วยงาน เช่น สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พยายามพัฒนาเครื่องลักษณะนี้ขึ้นมา ให้มีราคาถูกลง
Lokomat
ภาพจาก – http://www.hocoma.com/media-center/media-images/
 • การใช้เครื่องช่วยในการขยับ มี 2 แนวทาง
  • end effector คือ ขยับปลายแขน ขา โดยไม่สนใจว่าแขน ขาจะอยู่ท่าทางไหน
  • exoskeleton คือ ขยับทุกข้อต่อ ตั้งแต่ไหล่ไปถึงปลายแขน หรือเอวไปถึงปลายขา ทุกข้อต่อจะถูกบังคับให้เคลื่อนที่ตามการเคลื่อนที่ของเครื่อง
 • การแก้ปัญหาความน่าเบื่อในการบำบัด หลายที่ทำโดยการใช้เกม เช่น เมื่อทำการบำบัดการเดิน ก็จะเห็น avatar ตัวเองเดินไปมา หรือมีการนำเกมจากเครื่องเกม Nintendo Wii มาใช้บำบัด
 • เกมในงานกายภาพบำบัด มีการใช้เทคโนโลยีความจริงผสม (mixed reality) เข้าช่วย ซึ่งแบ่งได้หลายรูปแบบ
  • real environment คือ คนจริง ในสภาพแวดล้อมจริง
  • augmented reality คือ คนจริง ในสภาพแวดล้อมจริงที่มีการฉายภาพเสมือนเพิ่มเติมเข้าไป
  • augmented virtual คือ การฉายภาพคนจริง ลงไปในสภาพแวดล้อมจำลอง (ประมาณ blue screen)
  • virtual reality คือ คนจำลอง (avatar) ในสภาพแวดล้อมจำลอง (ประมาณเกมสามมิติทั่ว)
 • ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประชากรสูงวัยจำนวนมาก ในสิงคโปร์ก็เริ่มมากขึ้น และอีกประมาณ 10 ปี จีนก็จะเป็นประเทศที่มีประชากรสูงอายุจำนวนมาก
 • ถ้าทำเครื่องทำกายภาพบำบัดที่เล็ก เคลื่อนย้ายได้จะดี เพราะคนไข้จะได้นำไปใช้ได้ตลอดเวลา
 • งานใกล้เคียงกับงานกายภาพบำบัด (rehabilitation technology) คือ อุปกรณ์ช่วยเหลือ (assistive technology)
  • rehabilitation technology ใช้คืนความสามารถให้คนไข้ ใช้เสร็จแล้วคนไข้จะมีความสามารถเหมือนเดิม ผู้ใช้และตลาด คือ นักกายภาพบำบัด
  • assistive technolgy ใช้ช่วยให้คนไข้ทำบางสิ่งได้ แต่เวลาที่ไม่ได้ใช้ ก็จะไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้เอง ผู้ใช้และตลาด คือ ตัวผู้ป่วยเอง
 • งานด้านกายภาพบำบัดเกี่ยวข้องกับคน 3 กลุ่ม ที่ต้องร่วมมือกัน
  • neuroscientist ศึกษาระบบประสาท ทำยังไงให้ประสาทกลับมาเชื่อมกันเหมือนเดิม
  • clinician คิดรูปแบบ กระบวนการ กิจกรรมที่ใช้ในการบำบัด
  • technologist พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ
 • เดินดี เป็นโครงการจากมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาเครื่องกระตุ้นการกระกดปลายเท้า ช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ที่ไม่สามารถบังคับการยกปลายเท้าได้ ซึ่งทำให้การเดินลำบากมาก โดยเครื่องจะปล่อยกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ใช้ยกปลายเท้า เครื่องที่พัฒนาขึ้นนี้มีราคาเพียง 6,000 บาท ในขณะที่ของต่างประเทศราคาอยู่ที่หลักหลายหมื่นบาท
 • Sensible Tab เป็นผลงานร่วมกันระหว่างสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามและแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นเครื่องกายภาพบำบัดแขน กำลังจะออกสู่ตลาดเร็ว ๆ นี้
 • ยังมีที่ว่างให้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามาช่วยได้อีกเยอะ
 • สิ่งสำคัญคือ การรีบพัฒนาต้นแบบออกมาทดสอบ เพราะจะได้รับเสียงตอบรับเพื่อกลับไปปรับปรุงให้ผลงานสมบูรณ์ ตรงตามความต้องการมากที่สุด

เป็นงานเสวนาที่ให้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว แสดงให้เห็นความสำคัญของการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์เพื่อช่วยทำให้ความเป็นอยู่ของคนเราดีขึ้น

LINE it!