นาซ่าคัดเลือก 8 โปรเจกต์หุ่นยนต์เพื่อการสำรวจอวกาศ

nasa-8-projects

NASA ได้เลือก 8 โปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อที่จะนำไปใช้ในภารกิจการสำรวจอวกาศในอนาคต  โปรเจกต์ที่ได้รับการคัดเลือกมามีตั้งแต่โปรเจกต์ที่จะพัฒนาความสามารถของหุ่นยนต์สำรวจ (robotic planetary rovers) ไปจนถึงหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ (humanoid robotics systems)

ตัวอย่างหนึ่งของหุ่นยนต์ที่ทำงานเคียงข้างและคอยช่วยเหลือมนุษย์ในอวกาศก็คือ Robonaut หุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่มีร่างกายแค่ส่วนบนของ NASA เป็นหุ่นยนต์ซึ่งนับเป็นหนึ่งในสมาชิกบนสถานีอวกาศนานาชาติที่ได้รับการทดสอบการใช้งานจริง และเริ่มช่วยเหลือการทำงานของนักบินอวกาศแล้ว ทำให้นักบินอวกาศมีเวลาที่จะนำไปใช้กับงานในห้องทดลองซึ่งมีความซับซ้อนและสำคัญกว่านานขึ้น 

จุดมุ่งหมายของ NASA ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถของหุ่นยนต์นั้นก็เพื่อต้องการให้หุ่นยนต์สามารถทำงานเคียงข้างกับมนุษย์ทั้งบนโลกและในอวกาศ ซึ่งจะทำให้มนุษย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดข้อจำกัดด้านความสามารถของมนุษย์ และปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้มากขึ้น

รายชื่อ 8 โปรเจกต์ที่ได้รับการสนับสนุนโดย NASA มีดังต่อไปนี้

  • หุ่นยนต์อวตาร (หุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวตามมนุษย์ผู้ควบคุมระยะไกล),  “Toward Human Avatar Robots for Co-Exploration of Hazardous Environments,” J. Pratt, principal investigator, Florida Institute of Human Machine Cognition, Pensacola
  • ระบบขาเทียม,  “A Novel Powered Leg Prosthesis Simulator for Sensing and Control Development,” H. Herr, principal investigator, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge 
  • ระบบทำนายลักษณะพื้นผิวที่มีความอันตรายต่อหุ่นยนต์สำรวจ, “Long-range Prediction of Non-Geometric Terrain Hazards for Reliable Planetary Rover Traverse,” R. Whittaker, principal investigator, Carnegie Mellon University, Pittsburgh 
  • ผิวจำลองที่มีความสามารถในการรับรู้สำหรับหุ่นยนต์,  “Active Skins for Simplified Tactile Feedback in Robotics,” S. Bergbreiter, principal investigator, University of Maryland, College Park 
  • ระบบส่งกำลังสำหรับหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์, “Actuators for Safe, Strong and Efficient Humanoid Robots,” S. Pekarek, principal investigator, Purdue University
  • ระบบควบคุมหุ่นยนต์ระยะไกล,  “Whole-body Telemanipulation of the Dreamer Humanoid Robot on Rough Terrains Using Hand Exoskeleton (EXODREAM),” L. Sentis, principal investigator, University of Texas at Austin 
  • หุ่นยนต์แบบบาง ๆ ยาว ๆ, “Long, Thin Continuum Robots for Space Applications,” I. Walker, principal investigator, Clemson University, Clemson, S.C. 
  • ระบบควบคุมสำหรับหยิบจับวัตถุอ่อนนิ่ม,  “Manipulating Flexible Materials Using Sparse Coding,” R. Platt, principal investigator, State University of New York, Buffalo 

NASA มีประวัติอันยาวนานในการพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยสำหรับการใช้งานในอวกาศ นอกจากนี้ NASA ยังได้ร่วมมือกับภาคเอกชนภายในสหรัฐฯ มหาวิทยาลัย และภาครัฐฯ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเหล่านี้กลับสู่ภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ เพื่อเพิ่มความสามารถด้านการผลิต และการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอีกด้วย

จากข่าวนี้เราจะเห็นได้ว่า NASA ได้เน้นความสำคัญไปที่การรับรู้และการควบคุมระยะไกลนั่นเอง

อ้างอิง:
NASA 

LINE it!