หุ่นยนต์เลียนแบบการเขียนอักษรด้วยพู่กัน

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น ได้พัฒนา Motion Copy System ที่สามารถลอกเลียนการเขียนอักษรด้วยพู่กันได้ ระบบนี้ทำงานเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือการบันทึกการเขียนอักษรโดยผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกสอนจะจับพู่กันที่อยู่ปลายแขนหุ่นยนต์วาดตัวอักษรลงบนกระดาษ ระบบจะบันทึกรายละเอียดการเคลื่อนไหวของพู่กัน รวมถึงแรงกดพู่กันด้วย หลังจากนั้น ระบบก็สามารถเลียนแบบการวาดนี้ซ้ำได้อย่างแม่นยำ ใกล้เคียงผลงานที่ผู้ฝึกสอนได้เขียนไว้ ผู้พัฒนากล่าวว่า เป้าหมายของงานวิจัยนี้คือการบันทึกทักษะความสามารถในงานต่าง ๆ ไว้ เพื่อให้ส่งผ่านทักษะนี้ไปยังที่ใดก็ได้ ลองดูอักษรที่หุ่นยนต์วาดตามได้ในวิดีโอท้ายข่าวครับ

ภาพและที่มา DigInfo TV

LINE it!