มือหุ่นยนต์ที่เรียบง่าย แต่มากความสามารถ จาก Willow Garage

Willow Garage ผู้พัฒนา ROS และหุ่นยนต์ PR2 ได้สาธิตต้นแบบมือหุ่นยนต์รุ่นใหม่ ที่เรียบง่าย แต่มากความสามารถ มือหุ่นยนต์นี้ชื่อ Velo 2G เป็นมือแบบ underactuated คือ มีองศาอิสระ (degree of freedom) ของกลไกมากกว่าจำนวนต้นกำลัง (actuator) ดังนั้นจะไม่สามารถทำการควบคุมกลไกลให้ขยับไปท่าใด ๆ ได้ครบตามที่กลไกทำได้ แต่การออกแบบกลไกที่ดีจะใช้คุณลักษณะนี้มาเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน Velo 2G ใช้การออกแบบที่ทำให้นิ้วมือนั้นปรับตัวแนบไปกับวัตถุได้เองโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าวัตถุนั้นจะรูปทรงเป็นอย่างไร ด้วยการควบคุมจากมอเตอร์เพียงตัวเดียวส่งกำลังผ่านสายเคเบิล ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดคือ ช่วยลดความต้องการในการประมวลผลว่าจะต้องควบคุมนิ้วให้อยู่ในท่าใดถึงจะจับสิ่งของได้ กระบวนการออกแบบและพัฒนามือหุ่นยนต์นี้ใช้ประโยชน์จากเครื่องพิมพ์สามมิติทำให้สร้างต้นแบบออกมาทดสอบและปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย ดูวิดีโอสาธิตได้ท้ายข่าวครับ จะได้เห็นภาพมากขึ้นว่ามันทำงานอย่างไร

ภาพและที่มา IEEE Spectrum Automaton

LINE it!