กฎ 3 ข้อของหุ่นยนต์ โดย ไอแซค อสิมอฟ

ไอแซค อสิมอฟ (Isaac Asimov) นักเขียนนวนิยายวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันเชื้อสายรัสเซียได้เคยได้นิยามกฎของหุ่นยนต์ไว้ 3 ข้อ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1940 สมัยที่หุ่นยนต์ยังไม่แพร่หลายเหมือนทุกวันนี้ (และจะมากขึ้นแน่นอนในอนาคต) กฎ 3 ข้อนี้เกิดมาจากจินตนาการอนาคตของหุ่นยนต์ พฤติกรรมของหุ่นยนต์ที่ควรจะเป็นเพื่อให้อยู่กับมนุษย์ได้อย่างสงบสุข อสิมอฟยึดหลักกฎ 3 ข้อนี้ตลอดการเขียนนวนิยายของเขาเอง

กฎข้อที่หนึ่ง: หุ่นยนต์จะต้องไม่ทำอันตรายแก่มนุษย์ หรือ นิ่งเฉยปล่อยให้มนุษย์ตกอยู่ในอันตรายได้

กฎข้อที่สอง: หุ่นยนต์จะต้องเชื่อฟังคำสั่งของมนุษย์ ยกเว้นคำสั่งนั้นจะขัดแย้งกับกฎข้อที่หนึ่ง

กฎข้อที่สาม: หุ่นยนต์จะต้องปกป้องตัวเองด้วยวิธีการใด ๆ ตราบเท่าที่วิธีการนั้นไม่ละเมิดกฎข้อที่หนึ่งและกฎข้อที่สอง

หุ่นยนต์ในนวนิยายของอสิมอฟค่อนข้างจะก้าวล้ำไปไกลมาก หุ่นยนต์ทำอะไรได้มากมายเหนือกว่ามนุษย์ วันใดวันหนึ่งที่โลกของเรามีหุ่นยนต์ที่ล้ำยุคเท่านี้แล้วคงมีคนนึกถึงกฎของอสิมอฟมากกันมากขึ้น สำหรับนวนิยายของอสิมอฟ (เช่น สถาบันสถาปนา, รัตติกาล, ข้าคือหุ่นยนต์) หากใครสนใจลองติดตามอ่านได้ไม่ยากในโลกยุคข้อมูลข่าวสารที่อินเตอร์เน็ตให้ข้อมูลได้แทบทุกอย่าง ณ ตอนนี้ สำหรับคนที่เป็นนักอ่านนวนิยายเชิงวิทยาศาสตร์ เชื่อว่าต้องรู้จักเขาแน่นอน

ที่มา – rogerclarke – Asomiv, wikipedia

LINE it!
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...