NASA Night Rover Challenge

night_rover_challenge

ความท้าทายหนึ่งของภารกิจหุ่นยนต์สำรวจบนดวงจันทร์คือพลังงาน หุ่นยนต์สำรวจดาวอังคารไม่ค่อยมีปัญหานี้ เพราะ 1 วันบนดาวอังคารยาวนานประมาณ 24 ชั่วโมงใกล้เคียง 1 วันบนโลก และบนดาวอังคารยังมีชั้นบรรยากาศคอยกระเจิงแสง ทำให้การใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์บนยานสำรวจดาวอังคารเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ แต่บนดวงจันทร์ 1 วันยาวเท่ากับ 1 เดือนบนโลก ทำให้กลางคืนยาวถึง 2 สัปดาห์ และบนดวงจันทร์ก็ไม่มีชั้นบรรยากาศ ทำให้ไม่มีการกระเจิงแสง ส่วนที่ไม่ได้โดนแสงอาทิตย์จะมืดสนิท ไม่มีแม้แต่แสงที่กระเจิงมาโดน

ด้วยความยากนี้ ทำให้ NASA จัดการแข่งขัน Night Rover Challenge ให้ผู้เข้าแข่งขันพัฒนาระบบสะสมพลังงานเพื่อให้หุ่นยนต์สำรวจดวงจันทร์สะสมพลังงานในช่วงกลางวัน 2 สัปดาห์มาใช้ทำงานได้ตลอดกลางคืน 2 สัปดาห์ ในเฟสแรก การแข่งขันยังใช้สภาพแวดล้อมบนโลก คือ อุณหภูมิ และความดันบรรยากาศของโลก ในเฟสถัดไปจึงจะใช้สภาพแวดล้อมบนดวงจันทร์ คือ เป็นสุญญากาศ และอุณหภูมิบนพื้นผิวดวงจันทร์

ภาพ NASA
ที่มา NASA และ Night Rover Challenge

LINE it!