หุ่นยนต์ปูยักษ์สำรวจใต้ทะเลลึก

Korean Institute of Ocean Science and Technology (KIOST) ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัยในเกาหลีพัฒนา Crabster หุ่นยนต์ 6 ขาขนาดกว่า 2 เมตรเพื่อใช้สำรวจพื้นผิวก้นทะเล Crabster จะใช้ขาก้าวเดินไปบนพื้นผิวก้นทะเลแทนการใช้ใบพัดที่นิยมใช้กันในยานสำรวจใต้น้ำ (ROV – remotely operated vehicle) การใช้ขาก้าวเดินทำให้มั่นคง ทนต่อกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากมากกว่าการใช้ใบพัด นอกจากนี้ยังไม่ทำให้ฝุ่นที่ก้นทะเลฟุ้งขึ้นมาเหมือนการใช้ใบพัดอีกด้วย

crabster

Crabster  มีขา 6 ข้าง มีข้อต่อรวม 30 ข้อต่อ ขาหน้า 2 ข้างสามารถใช้เป็นมือหยิบจับอุปกรณ์ หรือเก็บตัวอย่างมาใส่ถาดได้ ใช้พลังงานจากภายนอกส่งผ่านไปตามสาย ทำให้สามารถอยู่ใต้น้ำได้เป็นเวลานาน การควบคุม Crabster ต้องใช้ผู้บังคับถึง 4 คนทำหน้าที่ต่าง ๆ กันได้แก่ คนแรกควบคุมการเดินและท่าทาง คนที่สองควบคุมแขน กล้องและไฟส่องสว่าง คนที่สามเป็นผู้ติดตามตำแหน่งของหุ่นยนต์และวางแผนการเคลื่อนที่ คนที่สี่ควบคุมโซนาร์และเซนเซอร์อื่น ๆ

ภาพ cnet
ที่มา cnet และ IEEE Spectrum Automaton

LINE it!