รายงานทางสถิติ IFR บอกอนาคตอุตสาหกรรมหุ่นยนต์กำลังไปรุ่ง

IFR (International Federation of Robotics) ออกรายงานทางสถิติด้านหุ่นยนต์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 ยาวไปถึงประมาณการณ์ในปี ค.ศ. 2016 มาสองฉบับ

header-worldrobotics-8

ฉบับแรกนั้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม (industrial robots) พูดถึงความต้องการหุ่นยนต์ประเภทนี้ที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี โดยมีอัตราการขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6% ทุกปี โดยมีความแตกต่างกันออกไปเล็กน้อยตามภูมิภาค ได้แก่ อเมริกาเหนือ บราซิล เกาหลีใต้ และตลาดที่กำลังเติบโตอย่างจีนซึ่งจะกลายเป็นเป็นผู้ซื้อรายใหญ่สุดในอนาคต

อีกฉบับหนึ่งกล่าวถึงหุ่นยนต์บริการ (service robots) ว่าจะเติบโตในภาคระบบขนส่ง (logistic systems) และทางการแพทย์ (medical robots) ในขณะที่ตลาดในส่วนการป้องกันประเทศหรือทางการทหาร (military) มีขนาดลดลง จากนี้ไปอีก 4 ปี (ค.ศ. 2013 ถึง ค.ศ. 2016) มีการประมาณไว้ว่าหุ่นยนต์บริการที่ใช้ในงานเฉพาะทาง (professional use) จะทำรายได้รวมถึง 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ทั้งนี้ ข้อมูลทางสถิติรวมรวมจากหน่วยงานทางด้านหุ่นยนต์ของแต่ละประเทศโดย IFR
ตัวรายงาน สามารถซื้อฉบับเต็มได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของ World Robotics ครับ

ภาพ World Robotics
ที่มา Robohub

LINE it!
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...