ตลาดระบบหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ในอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีมูลค่าสูงถึง 13.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ก่อนหน้านี้ได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับสถิติการเติบโตของตลาดหุ่นยนต์ทั่วโลกไปแล้ว คราวนี้ลองมาดูเฉพาะตลาดของหุ่นยนต์ทางการแพทย์ดูบ้าง ตัวเลขในปี พ.ศ. 2554 ระบุว่าตลาดระบบหุ่นยนต์ทางการแพทย์มีมูลค่า 5.48 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจนถึง 13.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2561 คิดเป็นอัตราการเติบโตสูงถึง 12.6% ต่อปีหากเริ่มนับจากปี พ.ศ. 2555 หุ่นยนต์ผ่าตัดจะกินส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในบรรดาระบบหุ่นยนต์ทางการแพทย์อื่น ๆ

global-medical-robotic-systems-market-2010-2018

การที่ตลาดระบบหุ่นยนต์ทางการแพทย์มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนั้น มีปัจจัยผลักดันมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ จำนวนประชากรผู้สูงอายุที่สูงขึ้น เทคนิคการผ่าตัดโดยไม่เปิดแผล (non-invasive surgical technique) และความผิดปกติ/โรคที่ทำให้ความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายถูกจำกัดมีความชุกมากขึ้น (high prevalence of motion-restricting medical conditions)

ระบบหุ่นยนต์ที่มีศักยภาพเติบโตในตลาดโลกสูง ได้แก่ หุ่นยนต์ผ่าตัด (surgical robots) ระบบหุ่นยนต์รังสีศัลยกรรม (non-invasive radiosurgery robotic systems) กายอุปกรณ์และระบบโครงกระดูกภายนอก (prosthetics and exoskeletons) หุ่นยนต์ผู้ช่วย หุ่นยนต์กายภาพบำบัด (assistive and rehabilitation robots) รวมถึงระบบหุ่นยนต์ที่ไม่ได้ช่วยในการรักษาแต่ช่วยในการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน

ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยการตลาดของหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพิ่มเติม ติดตามได้ที่นี่ครับ มีส่วนที่น่าสนใจตรงการแบ่งประเภทตลาดของหุ่นยนต์ (market segments)

*** prevalence ในทางการแพทย์ หมายถึง ความชุกของโรค ซึ่งคิดตามอัตราส่วนระหว่างจำนวนคนที่เป็นโรคต่อจำนวนประชากรทั้งหมด ดูเพิ่มเติม – wikipedia ความชุกของโรค

ที่มา Robohub, Transparency Market Research
ภาพ IFR ผ่านทาง Transparency Market Research

LINE it!