สวนสัตว์หุ่นยนต์

robotics-zoo

Minimaforms สตูดิโองานออกแบบเชิงทดลองได้จัดแสดงผลงานใหม่ที่ FRAC center ประเทศฝรั่งเศส โดยการสร้างสวนสัตว์ที่ไม่จัดแสดงสัตว์ที่มีชิวิตจริง ๆ แต่เป็นสัตว์หุ่นยนต์ สัตว์หุ่นยนต์เหล่านี้มีลักษณะเป็นหนวดยาว ๆ ห้อยลงมาจากเพดาน สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้เข้าชมได้ราวกับเป็นสิ่งมีชีวิตจริง ๆ โดยอาศัย Kinect ในการตรวจหาผู้เข้าชม มันสามารถแสดงอาการสนุกสนาน แสดงความสนใจต่อผู้เข้าชมที่มีปฏิสัมพันธ์กับมัน และแสดงท่าทางเบื่อหน่ายต่อผู้เข้าชมที่ยืนเฉย ๆ ทางผู้พัฒนายังกล่าวว่า พฤติกรรมของเจ้าหนวดหุ่นยนต์นี้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ไม่ได้แสดงออกเหมือนเดิมทุกครั้ง ทำให้ดูเหมือนมันสามารถพัฒนาบุคลิกและอารมณ์ได้ ลองดูวิดีโอได้ท้ายข่าวครับ ใครอยากเห็นของจริงก็คงต้องบินไปฝรั่งเศสกันละครับ

ภาพและที่มา The Verge

LINE it!