ไซบอร์กทั้งหลาย อีก 2 ปีมาดวลกัน

วงการกีฬาอาศัยวิทยาศาสตร์ในการเพิ่มขีดความสามารถของนักกีฬาอยู่เรื่อยมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโภชนาการ อุปกรณ์ต่าง ๆ เทคนิคการฝึกซ้อมและแข่งขัน การนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มขีดความสามารถของนักกีฬานั้นทำได้ง่ายกว่าการเพิ่มขีดความสามารถของตัวนักกีฬาเองซึ่งมีขีดจำกัดทางธรรมชาติ ประเด็นนี้ดูเหมือนจะทำให้นักกีฬาผู้พิการซึ่งจำเป็นต้องพึ่งพาอุปกรณ์เสริมได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมากกว่านักกีฬาปกติ เช่น อวัยวะเทียมซึ่งสามารถพัฒนาให้มีกำลังมากกว่ากล้ามเนื้อปกติ

cybathalon

ด้วยเหตุนี้ ETH Zurich และ the Swiss National Competence Center of Research in Robotics จึงมีแผนที่จะจัดการแข่งขัน Cybathlon ขึ้น ในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาสำหรับผู้พิการที่อาศัยอุปกรณ์ช่วยเหลือขั้นสูงในการแข่งขัน อุปกรณ์ที่นำมาใช้จะเป็นอุปกรณ์ที่มีจำหน่ายแล้วก็ได้ หรือเป็นอุปกรณ์ต้นแบบที่อยู่ในขั้นวิจัยก็ได้ และการให้รางวัลก็จะมี 2 รางวัลในแต่ละการแข่งขัน คือ รางวัลที่ให้กับนักกีฬาผู้ใช้อุปกรณ์ และอีกรางวัลให้กับหน่วยงานที่พัฒนาอุปกรณ์นั้น ๆ
การแข่งขันมีหลายประเภท เช่น

  • Powered Arm Prosthetics Competition แข่งขันปฏิบัติภารกิจด้วยแขนเทียม
  • Brain-Computer Interface Race แข่งขันควบคุมการแข่งรถด้วยคลื่นสมอง
  • Functional Electrical Stimulation Bike Race แข่งขันขับเคลื่อนยานพาหนะแข่งโดยอาศัยอุปกรณ์กระตุ้นกล้ามเนื้อสำหรับผู้พิการไขสันหลัง
  • Powered Leg Prosthetics Race แข่งขันวิ่งด้วยขาเทียม
  • Powered Exoskeleton Race การแข่งขันการเดินโดยใช้อุปกรณ์ประเภท exoskeleton สำหรับผู้พิการไขสันหลัง
  • Powered Wheelchair Race แข่งขัน wheelchair ที่มีต้นกำลังขับเคลื่อน ไปตามลู่วิ่ง

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บของ Cybathlon ครับ ส่วนตอนนี้ดู trailer ไปก่อนครับ

ภาพและที่มา IEEE Spectrum Automaton

LINE it!