เคยรู้สึกว่า 2 แขนน้อยไป อยากมี 4 แขนรึเปล่า

SRLs รุ่นสวมใส่ที่ไหล่
SRLs รุ่นสวมใส่ที่ไหล่

เคยหรือไม่ เวลาทำนู่นทำนี่แล้วรู้สึกว่า 2 แขนน้อยไป อยากได้แขนเพิ่มมาช่วยจับนู่น ถือนี่ นักวิจัยจาก MIT ได้สร้าง Supernumerary Robotics Limbs (SRLs) แขนหุ่นยนต์ที่สวมใส่ได้ ทำให้ผู้สวมใส่มีแขนไว้ช่วยทำงานมากขึ้น

SRLs ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทดแทนเขนที่สูญเสียไปสำหรับคนพิการ แต่เป็นแขนเพิ่มเติมช่วยงานให้คนที่มีแขนปกติ ต้นแบบ SRLs มี 2 แขน หนักรวมกันประมาณ 4.5 กิโลกรัม แต่ละแขนมี 5 องศาอิสระ และมีปลายแขนที่ติดตั้งเครื่องมือต่าง ๆ ได้ SRLs มี 2 รุ่น รุ่นที่สวมใส่ที่ไหล่ ไว้สำหรับช่วยงานที่อยู่สูงหน่อย เช่น งานติดตั้งชิ้นงานที่อยู่สูงกว่าหัวที่ต้องจับชิ้นงานด้วย และใช้เครื่องมือติดตั้งไปพร้อม ๆ กัน หรือกรณีที่ยกของอยู่แล้วอยากได้คนช่วยเปิดประตู เป็นต้น

อีกรุ่นติดตั้งที่เอวซึ่งสามารถช่วยถือของก็ได้ หรือจะทำหน้าที่เป็นขาช่วยพยุงตัวก็ยังได้

SRLs รุ่นสวมใส่ที่เอว
SRLs รุ่นสวมใส่ที่เอว

การสั่งงาน SRLs ทำโดยการทำท่าทาง (gesture) ระบบควบคุมจะตรวจวัดท่าทางของแขนของผู้สวมใส่เทียบกับลำตัวเพื่อวิเคราะห์ว่าผู้สวมใส่กำลังทำอะไรอยู่ และตัวแขน SRLs เองควรจะทำอะไรเพื่อช่วยเหลือผู้สวมใส่

ขอดีของ SRLs เหนือ exoskeleton คือ exoskeleton จะช่วยออกแรงได้แค่ในท่าทางที่ผู้สวมใส่ทำอยู่ แต่ SRLs ช่วยออกแรงในทิศทาง/ท่าทางอื่นได้ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์มากกว่า (อยู่ในท่าทางที่ได้เปรียบเชิงกล) และยังทำหน้าที่อื่นได้ด้วย จึงมีความยืดหยุ่นกว่า งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Boeing ซึ่งสนใจหาวิธีลดอาการบาดเจ็บของคนงานจากการทำงาน และถูกนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ICRA 2014 ห้วข้อ

  • A Robot on the Shoulder: Coordinated Human-Wearable Robot Control using Coloured Petri Nets and Partial Least Squares Predictions โดย Baldin Llorens-Bonilla และ H. Harry Asada
  • Bracing the Human Body with Supernumerary Robotic Limbs for Physical Assistance and Load Reduction โดย Federico Parietti, Kameron Chan, และ H. Harry Asada,
  • Supernumerary Robotic Limbs for Aircraft Fuselage Assembly: Body Stabilization and Guidance by Bracing โดย Federico Parietti และ H. Harry Asada.

ภาพและที่มา IEEE Spectrum

LINE it!
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...