Bio-Bots หุ่นยนต์ขับเคลื่อนด้วยกล้ามเนื้อ

biobots

ธรรมชาติมีการวิวัฒนาการมาเป็นเวลานาน วงการหุ่นยนต์จึงมีการพัฒนาหุ่นยนต์เลียนแบบธรรมชาติ มีการพัฒนาต้นกำลัง (actuator) ที่เลียนแบบกล้ามเนื้อมาหลายรูปแบบ แต่ถึงจะเลียนแบบยังไง ก็ยังไม่เเหมือนกล้ามเนื้อจริง ๆ อยู่ดี ล่าสุดนักวิจัยจาก University of Illinois, Urbana – Champaign ได้สาธิตหุ่นยนต์ที่ใช้ต้นกำลังขับเคลื่อนเป็นกล้ามเนื้อจริง ๆ

หุ่นยนต์ตัวนี้มีขนาดเล็กมาก ถูกสร้างขึ้นเลียนแบบระบบกระดูก เอ็น กล้ามเนื้อของสิ่งมีชีวิต โดยการพิมพ์สามมิติ hydrogel ซึ่งเป็นวัสดุที่แข็งแต่ยืดหยุ่นได้ออกมาเป็นโครงสร้างของกล้ามเนื้อ จากนั้นติดเซลล์กล้ามเนื้อที่เพาะเลี้ยงขึ้นลงไประหว่างโครงสร้างของ hydrogel เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าลงไปในกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อจะหดตัว ทำให้โครงสร้างทั้งหมดมีการเคลื่อนไหวอย่างควบคุมได้ ต้นแบบหุ่นยนต์ตัวนี้พัฒนาต่อยอดมาจากงานวิจัยเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ตอนนั้นใช้เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งโดยธรรมชาติจะมีการเคลื่อนไหวเป็นจังหวะต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ อยู่แล้ว ทำให้ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้ตามที่ต้องการ การพัฒนาต่อไปในอนาคตจะเป็นการเพิ่มปมประสาท (neuron) ลงไปด้วย เพื่อให้สามารถทำงานตามเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ เช่น ตอบสนองต่อแสงหรือสารเคมี

งานวิจัยนี้เป็นการบุกเบิกการใช้เซลล์ทางชีวภาพมาใช้เป็นต้นกำลังในหุ่นยนต์ และมีประโยชน์มากมาย สามารถนำไปใช้ในวงการแพทย์ได้ เช่น ระบบส่งยาที่ควบคุมได้ อวัยวะเทียม หุ่นยนต์ผ่าตัด เป็นต้น

ภาพ TechCrunch
ที่มา TechCrunch และ I fucking love science

LINE it!
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...