5 นิ้วไม่พอหรอ เอาไปเลยอีก 2 นิ้ว

2-extra-fingers

สำหรับบางคน 2 แขนรู้สึกไม่พอ อยากได้ 4 แขน แต่บางคนไม่ได้อยากได้แขนเพิ่ม แต่อยากได้นิ้วเพิ่ม นักวิจัยจาก MIT (อีกแล้ว) จัดให้ กับหุ่นยนต์นิ้ว 2 นิ้วสวมใส่ได้

นิ้วที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้การจับสิ่งของต่าง ๆ ทำได้มั่นคงขึ้น จับสิ่งของที่ใหญ่เกินมือเดียวจะจับได้ หรือในบางกรณีทำให้สามารถทำกิจกรรมด้วยมือข้างเดียวได้ โดยไม่ต้องใช้อีกมือช่วย (บางคนก็มีมือแค่ข้างเดียว) โดยธรรมชาติ นิ้วมือมักทำงานในลักษณะประสานกันคือ มักจะกำ-แบไปในทิศทางเดียวกัน นิ้วหุ่นยนต์นี้จึงถูกโปรแกรมทำท่าทางเลียนแบบนิ้วธรรมชาติ คือ เมื่อเซนเซอร์บนถุงมือของผู้สวมใส่ตรวจจับได้ว่านิ้วธรรมชาติพยายามจะจับสิ่งของ นิ้วหุ่นยนต์จะช่วยจับด้วย ปัจจุบันนิ้วนี้ยังไม่สามารถรับรู้แรงสัมผัสได้ นั่นเป็นสิ่งที่นักวิจัยจะพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคต และในอนาคตเทคโนโลยีนี้อาจจะเล็กลงจนพกไปไหนมาไหนง่าย ๆ พับเก็บได้ จะใช้ก็นำมาส่วมใส่แล้วใช้งานได้เลย

เพิ่มเติมโดยผู้เขียน – บางคนอาจจะบอกว่า ทำแขนเพิ่มอีกแขนหนึ่งจะดูมีประโยชน์กว่า แต่การสั่งการแขนอีกแขนหนึ่งเลยทำได้ยากกว่ากรณีนิ้วหุ่นยนต์นี้มาก เพราะนิ้วหุ่นยนต์พยายามจะทำตามนิ้วธรรมชาติ

งานวิจัยนี้ถูกนำเสนอในงานประชุมวิชาการ Robotics Science and Systems ในหัวข้อ “Bio-Artificial Synergies for Grasp Posture Control of Supernumerary Robotic Fingers” โดย Faye Wu และ Harry Asada จาก MIT

ภาพและที่มา IEEE Spectrum Automaton

LINE it!