Soft Exosuit ชุด exoskeleton ที่สวมใส่ได้เหมือนเสื้อผ้า

soft-exosuit

เมื่อพูดถึง exoskeleton ก็มักจะนึกถึงชุดโลหะแข็ง เพราะชื่อมันก็บอกว่าเป็นโครงกระดูกภายนอก โครงกระดูกก็ต้องเป็นของแข็ง แต่ Wyss Institute ที่ Harvard University (ที่ชอบทำหุ่นยนต์นิ่ม) กำลังเปลี่ยนนิยามของ exoskeleton ใหม่ โดยใช้แนวคิดชุดเกราะเสริมแรง แต่ผลิตโดยเส้นใยและผ้า ทำให้มีลักษณะอ่อนนิ่มและสวมใส่แนบไปกับร่างกายได้เลย ชุด Soft Exosuit ผลิตขึ้นจากผ้าและขับเคลื่อนโดยใช้เส้นเอ็นที่ถูกจัดวางตำแหน่งเลียนแบบกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นในขาของมนุษย์ มีการพัฒนาเซนเซอร์วัดแรงชนิดใหม่ขึ้นมาให้มีลักษณะอ่อนนุ่มยืดหยุ่นได้มาติดตั้งในชุดนี้ด้วย งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก DARPA ในโครงการ Warrior Web เป้าหมายที่ DARPA มองไว้คือ เทคโนโลยีที่จะช่วยลดการบาดเจ็บในทหาร และสามารถทำให้ทหารปฏิบัติภารกิจได้นานขึ้น ดูวิดีโอประกอบได้ที่ท้ายข่าวครับ

ภาพและที่มา engadget

LINE it!