Microsoft ถอนทัพจากงานด้านหุ่นยนต์

microsoft-robot-shutdown

Bill Gates เป็นผู้ที่เชื่อว่าในอนาคตหุ่นยนต์จะมีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มาก (ในปี พ.ศ. 2550 Bill Gates กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของเขาว่า ในอนาคตจะมีหุ่นยนต์ในบ้านทุกหลัง) และ Microsoft ควรจะมีบทบาทในวิสัยทัศน์นั้น จึงตั้งทีมวิจัยด้านหุ่นยนต์ขึ้นมา หนึ่งในผลงานของทีมนี้คือ Robotics Developer Studio (RDS) เครื่องมือช่วยพัฒนาหุ่นยนต์ ซึ่ง Bill Gates หวังว่ามันจะทำให้การโปรแกรมหุ่นยนต์เป็นเรื่องง่าย เหมือนที่ภาษา BASIC เคยทำให้การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องง่าย

แต่ RDS ก็พัฒนาช้า และสร้างสังคมผู้ใช้งานได้น้อย นักพัฒนาต่างหันไปใช้ ROS กันมากกว่า เมื่อ Bill Gates เลิกทำงานประจำที่ Microsoft ในปี พ.ศ. 2551 Steve Ballmer CEO ของ Microsoft ในขณะนั้นจึงไม่ค่อยให้ความสนใจกับทีมวิจัยด้านหุ่นยนต์เพราะไม่สามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับบริษัทได้ ล่าสุด Microsoft ได้ทำการปรับผังองค์กรใหม่และมีการลดพนักงาน ทีมวิจัยด้านหุ่นยนต์จึงถูกปิดลง

เป็นที่น่าเสียดายที่ในขณะที่บริษัทยักษ์ใหญ่อื่น ๆ เริ่มให้ความสำคัญกับหุ่นยนต์ Microsoft ที่ลงมาเล่นด้านหุ่นยนต์ก่อนใครกลับถอนตัวออกไป

ภาพและที่มา IEEE Spectrum Automaton

LINE it!