หุ่นยนต์เต่าจาก Disney วาดลวดลายบนชายหาด

beachbot

นักวิจัยจาก Disney Research Zurich และ Autonomous Systems Lab จาก ETH Zurich ร่วมกันพัฒนา BeachBot หุ่นยนต์เต่าน้อยน่ารักที่สามารถวิ่งวาดภาพบนพื้นทรายได้ BeachBot ใช้ laser range finder ร่วมกับ Inertial Measurement Unit – IMU ในการระบุตำแหน่งตัวเองเทียบกับเสา 4 ต้นที่ปักไว้ที่มุมพื้นที่ทั้ง 4 มุม ซึ่งสามารถระบุได้แม่นยำระดับมิลลิเมตร Beachbot เคลื่อนที่ด้วยล้อ และใช้กลไกคล้ายคราดในการสร้างลวดลายบนพื้นทราย

ความท้าทายของงานนี้อยู่ที่การออกแบบกลไกที่สามารถสร้างลวดลายบนพื้นทรายได้ตามต้องการ สามารถกำหนดความหนา บางของลายเส้นได้ ซึ่งทีมนักวิจัยได้ใช้กลไกคล้ายคราดที่สามารถกดซี่คราดแต่ละซี่ขึ้นลงได้อิสระต่อกันในการควบคุมความหนา-บางของลายเส้น ความท้าทายถัดไปคือรูปแบบของล้อเป็นแบบใดที่จะไม่สร้างร่องรอยของล้อบนพื้นทราย ไม่เช่นนั้นร่องรอยของล้อก็จะทำให้ภาพเสีย ซึ่งทีมนักวิจัยได้ใช้ล้อแบบสูบลม ความท้าทายสุดท้ายคืออัลกอริทึมที่ใช้แปลงภาพให้เป็นลายเส้น และควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ไปตามลายเส้นนั้น

ปัจจุบัน BeachBot สามารถสร้างผลงานได้ขนาดไม่เกิน 10 เมตร x 10 เมตร แต่ในหลักการแล้ว เทคนิคที่ BeachBot ใช้ สามารถขยายให้ใหญ่เป็นกิโลเมตรก็ได้ และตั้งความหวังว่าซักวันจะสร้างผลงานที่น่าประทับใจแบบ Nazca Lines ได้

ภาพ The Verge
ที่มา The Verge และ IEEE Spectrum Automaton

LINE it!