Unical Works สาธิตแขนหุ่นยนต์สัญชาติไทย ราคา 500,000 บาท

วันที่ 24 – 27 มิถุนายนที่ผ่านมามีมหกรรมแสดงเครื่องจักรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Manufacturing Expo 2015 ที่ไบเทคบางนา บังเอิญได้ยินมาว่ามีบริษัทไทยผลิตแขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมาแสดงเลยแวะเวียนไปชมหน่อย บริษัทดังกล่าวคือ Unical Works จากการได้เข้าไปพูดคุยกับตัวแทนจากทางบริษัทจึงได้ทราบที่มาที่ไปของหุ่นยนต์สัญชาติไทยตัวนี้

unical-works_

ปัญหาแรงงานเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งที่ทางอุตสาหกรรมประสบอยู่ เช่น ขาดแคลนแรงงานไทย ทำให้ต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติ ซึ่งขาดความมั่นคงในระยะยาว แรงงานมีการออกจากงาน เข้างานใหม่บ่อย ทำให้ต้องฝึกฝนแรงงานใหม่อยู่เรื่อย ๆ มีงานที่ซ้ำซากจำเจทำให้แรงงานขาดความระมัดระวังและทำให้เกิดความผิดพลาด เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ทางโรงงานของ Unical Works ก็ประสบเองด้วยเช่นกัน หุ่นยนต์จึงมีความสำคัญมากขึ้นและจะมีความสำคัญมากขึ้นอีกในอนาคต ในไทยก็มีการนำหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมาใช้ แต่ก็เป็นการนำเข้าทั้งสิ้น ทางบริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสในจุดนี้และพัฒนา Unibot แขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมขึ้นมา โดยหวังว่าจะเป็นตัวเลือกให้ SME ไทยได้นำไปใช้งาน

unibot-made-in-thailand_

Unibot เป็นแขนหุ่นยนต์ 6 องศาอิสระ แบกน้ำหนัก (payload) ได้ 3 กิโลกรัม ระยะยืดสูงสุด (maximum reach) ประมาณ 60 เซนติเมตร มีความแม่นยำ (repeatability) 0.05 มิลลิเมตร ถูกพัฒนาเพื่อนำมาใช้งานด้านการหยิบจับชิ้นงาน (pick and place) และการทำงานร่วมกับเครื่องจักร (machine tending) ปัจจุบันพัฒนามาแล้วประมาณ 6 เดือน สามารถนำมาสาธิตการใช้งานได้ แต่ยังต้องพัฒนาเพิ่มเติมอีก และคาดว่าจะขายที่ราคา 500,000 บาท ด้วยราคาและความสามารถแล้วน่าจะดึงดูดความสนใจจาก SME ไทยได้พอสมควร (มีหลายบริษัทมาแสดงความสนใจเจ้า Unibot นี้แล้วหลายสิบตัว)

unibot_

ทาง Unical Works ฝากไว้ว่า อยากให้คนไทยสนับสนุนของไทย และถ้ามีสถาบันการศึกษาใดสนใจนำไปใช้ทำการสอน ทางบริษัทก็ยินดีที่จะสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับวงการหุ่นยนต์ไทยที่มีบริษัทของคนไทยสนใจพัฒนาหุ่นยนต์สัญชาติไทยเพื่ออุตสาหกรรมไทย หวังว่าจะวางจำหน่ายไว ๆ แล้วขายได้เยอะ ๆ แล้วกันนะครับ จะรอติดตามชม 🙂

LINE it!