ผลการศึกษาด้านทัศนคติคนต่อหุ่นยนต์เป็นไปในเชิงบวก

Views-about-robots_x

เมื่อโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคที่มีหุ่นยนต์มาอยู่ในชีวิตประจำวันมากขึ้น ผู้คนส่วนใหญ่พร้อมกันหรือยัง เราคิดอย่างไรกับหุ่นยนต์ รายงานศึกษาจากฝั่งยุโรปมีข้อมูลเรื่องนี้มานำเสนอครับ รายงานการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของคนที่มีต่อหุ่นยนต์จาก Special Eurobarometer 427 ในปี ค.ศ. 2014 พบว่า เกือบ 2 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถาม คิดเกี่ยวกับหุ่นยนต์ในเชิงบวก แต่มีแนวโน้มลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจครั้งก่อน (ปี ค.ศ. 2012) คนมีโอกาสเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับหุ่นยนต์มากขึ้น และคนที่ได้สัมผัสกับหุ่นยนต์มาก ก็จะยิ่งคิดถึงหุ่นยนต์มากขึ้นด้วยเช่นกัน

หุ่นยนต์กำลังจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตคนเรามากขึ้นเรื่อย ๆ กลุ่มประเทศทางฝั่งยุโรปตระหนักถึงความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วนี้และความกังวลว่าหุ่นยนต์จะเข้ามามีบทบาทในสังคมอย่างไรบ้าง จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับหุ่นยนต์ รวมถึงประเมินว่าคนจะยอมรับหุ่นยนต์ให้ทำงานบางอย่างได้มากน้อยขนาดไหน ข้อมูลทั้งหมดได้มาจากผู้รับการสำรวจ 27,801 คนจากสมาชิกสหภาพยุโรป 28 ประเทศ ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปีที่แล้ว (ปี ค.ศ. 2014) โดยที่ 64% จากทั้งหมดรู้สึกถึงหุ่นยนต์ในด้านบวก ซึ่งลดลงจากการสำรวจครั้งก่อนที่อยู่ที่ 70% ทุกประเทศในกลุ่ม EU มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน

Views-about-robots-by-country-1024x481

สถิติอื่น ๆ ที่น่าสนใจมีดังนี้

ทัศนคติของคนที่มีต่อหุ่นยนต์

 • 1 ใน 7 ของผู้รับการสำรวจ มีหุ่นยนต์ใช้ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือที่อื่น ๆ  (เพิ่มขึ้น 2% จากปี ค.ศ. 2012)
 • น้อยกว่า 2 ใน 3 (64%) มีทัศนคติเชิงบวกต่อหุ่นยนต์ (ลดลงจากปี ค.ศ. 2012 ที่ 70%)
 • ผู้รับการสำรวจส่วนใหญ่ ยกเว้น ฮังการี (45%) ไซปรัส (46%) กรีซ (45%) มีทัศนคติเชิงบวกต่อหุ่นยนต์
 • 85% ของผู้รับการสำรวจ เห็นด้วยว่าหุ่นยนต์สามารถช่วยทำงานที่ยากและอันตรายได้ และมากกว่า 7 ใน 10 (72%) เห็นด้วยว่าหุ่นยนต์เป็นสิ่งที่ดีต่อสังคมเพราะเชื่อว่าหุ่นยนต์จะเข้ามาช่วยเหลือมนุษย์ได้
 • 9 ใน 10 ของผู้ตอบแบบสอบถาม (89%) คิดว่าหุ่นยนต์เป็นเทคโนโลยีรูปแบบหนึ่งที่ต้องมีการบริหารจัดการอย่างระมัดระวัง และ 7 ใน 10 (70%) เชื่อว่าหุ่นยนต์จะเข้ามาแย่งงานคน

ทัศนคติต่อการนำหุ่นยนต์เข้ามาทำงานด้วยในอนาคต

 • 1 ใน 5 ของผู้รับการสำรวจ (20%) บอกว่า จะพิจารณาซื้อหุ่นยนต์ไว้ใช้ในบ้าน และ 1 ใน 10 บอกว่าจะซื้อภายใน 5 ปีข้างหน้านี้
 • มากกว่า 1 ใน 3 (36%) คิดว่าหุ่นยนต์จะสามารถช่วยทำงานที่ตนเองทำอยู่บางส่วนได้ และ 4% คิดว่าหุ่นยนต์ทำงานที่ตนเองทำอยู่ได้ทั้งหมด
 • เกือบครึ่งของผู้รับการสำรวจ (48%) รู้สึกสบายใจ ยอมรับได้ หากจะมีหุ่นยนต์เข้ามาช่วยเหลือภายในบ้าน ขณะที่ 1 ใน 4 (28%) รู้สึกไม่สบายใจ
 • ประมาณ 4 ใน 10 (41%) รู้สึกสบายใจ หากนำหุ่นยนต์มาใช้เพื่อกิจกรรมการศึกษาในโรงเรียน ขณะที่ 36% รู้สึกไม่สบายใจ
 • อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่ยังรู้สึกไม่ยอมรับกับความคิดที่จะนำเอาหุ่นยนต์เข้ามาให้บริการช่วยเหลือคน (51%) และให้หุ่นยนต์ผ่าตัด ผ่าตัดตัวเอง (55%)

การยอมรับให้ใช้รถยนต์ไร้คนขับ

 • 6 ใน 10 (60%) ของผู้รับการสำรวจรู้สึกไม่สบายใจที่จะโดยสารรถยนต์ไร้คนขับ ขณะที่ประมาณ 1 ใน 3 (35%) สบายใจหรือสบายใจพอสมควร
 • สัดส่วนของประชาชนที่รู้สึกสบายใจที่จะเดินทางไปกับรถยนต์ไร้คนขับมีตั้งแต่ 35% ในโปแลนด์ ลดลงไปจนถึง 12% ในไซปรัสและกรีซ
 • 4 ใน 10 (42%) รู้สึกสบายใจกับความคิดที่จะขนส่งสินค้าด้วยรถยนต์ไร้คนขับมากกว่าให้คนโดยสารไปด้วย อย่างไรก็ตาม 52% ยังรู้สึกกังวลอยู่

ทัศนคติต่อการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ (drone)

 • 6 ใน 10 ของผู้รับการสำรวจ (60%) บอกว่าเคยเห็น เคยได้ยิน หรือได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ
 • 1 ใน 10 ของผู้รับการสำรวจ (10%) เคยเห็นอากาศยานไร้คนขับในชีวิตจริง
 • 2 ใน 3 ของผู้รับการสำรวจ (66%) มีความกังวลว่าอากาศยานไร้คนขับจะเข้ามาลุกล้ำความเป็นส่วนตัว
 • อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่ (57%) เชื่อว่าอากาศยานไร้คนขับจะสามารถช่วยขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปอีกทีคือ ในยุโรป คนส่วนใหญ่รู้สึกดีกับหุ่นยนต์ แต่หากเทียบกับสองปีก่อนหน้านี้ รู้สึกดีกว่า ด้วยเหตุผลใด ไม่ได้ระบุชัดเจน สำหรับคนที่เคยใช้หุ่นยนต์ ก็มีแนวโน้มว่าจะใช้มากขึ้น ไม่กลัวหุ่นยนต์ คนส่วนใหญ่ยังไม่กล้าใช้บริการรถยนต์อัตโนมัติ แต่ถ้าให้เอาไปช่วยขนของจะยอมรับได้ เช่นเดียวกับอากาศยานไร้คนขับที่คนเชื่อว่ามันจะช่วยขนส่งสินค้าได้ (อาจจะเป็นเพราะ Amazon แสดงให้เห็นว่าทำได้และมีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง) สำหรับในเมืองไทย พวกเราคิดอย่างไรกันบ้างครับหากจะนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น

ที่มา – Special Eurobarometer 427

LINE it!