นักจริยศาสตร์หุ่นยนต์รณรงค์ต่อต้านหุ่นยนต์สำหรับกิจกรรมทางเพศ

campaign-against-sex-robots

ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เมื่อหุ่นยนต์ก็ถูกนำไปใช้สนองความต้องการทางเพศให้กับมนุษย์ ซึ่งนอกจากอุปกรณ์ทางกายภาพแล้ว นักพัฒนาเริ่มหาหนทางที่จะใส่ปัญญาประดิษฐ์ลงไปในหุ่นยนต์ลักษณะนี้ ล่าสุดบริษัท True Companion ตั้งเป้าจะขาย Roxxxy หุ่นยนต์เพื่อกิจกรรมทางเพศ ราคากว่า 250,000 บาท และมีผู้สั่งจองไปแล้วกว่า 1,000 ราย แน่นอนว่ามีผู้สนับสนุนก็ต้องมีผู้เห็นแย้ง

Kathleen Richiardson จาก De Montfort University และ Erik Billing จาก University of Skövde นักจริยศาสตร์หุ่นยนต์ได้ออกมารณรงค์ต่อต้านการพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับกิจกรรมทางเพศ ทั้งคู่กล่าวว่าเมื่อมีการรณรงค์ต่อต้านหุ่นยนต์นักฆ่าแล้ว ก็ควรรณรงค์ต่อต้านหุ่นยนต์สำหรับกิจกรรมทางเพศด้วย เพราะหุ่นยนต์ลักษณะนี้จะลดทอนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ลง และเมื่อผู้พัฒนาหุ่นยนต์ส่วนมากเป็นผู้ชาย หุ่นยนต์ทางเพศส่วนมากจึงมีลักษณะเป็นเพศหญิง ซึ่งยิ่งตอกย้ำแนวคิดว่าที่มองเพศหญิงเป็นวัตถุทางเพศ

แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะเห็นด้วยกับการรณรงค์นี้ เพราะไม่ใช่ว่าหุ่นยนต์ทางเพศจะไม่มีข้อดีเลย ไม่ควรต่อต้านแบบเหมาะรวม อีกอย่างหุ่นยนต์ทางเพศที่เป็นเพศชายก็มี ประโยชน์ที่เป็นไปได้จากการพัฒนาหุ่นยนต์ทางเพศ เช่น อาจช่วยลดจำนวนโสเภณีที่เป็นมนุษย์ได้ หุ่นยนต์สามารถช่วยเหลือผู้คนที่รู้สึกโดดเดี่ยว หรืออาจใช้ในการบำบัดรักษา ดังนั้นแทนที่จะต่อต้าน ควรจะหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นให้มีการวางกรอบแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการสร้างและใช้งานหุ่นยนต์ทางเพศ การห้ามเลยอาจยิ่งส่งเสริมให้มีการใช้หุ่นยนต์ลักษณะนี้ในตลาดมืดที่ยิ่งจะควบคุมยากขึ้นไปอีก

แล้วคุณล่ะ คิดอย่างไร ?

ภาพ Gizmodo
ที่มา Gizmodo  และ The Conversation ผ่านทาง IFLScience

LINE it!