สถิติยอดขายหุ่นยนต์อุตสาหกรรมปี 2558 เพิ่มขึ้น 15%

IFR Logo Robotics mit world3

จากรายงานของสหพันธ์หุ่นยนต์นานาชาติ (International Federation of Robotics) เกี่ยวกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ปรากฎว่ายอดขายหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วโลกเติบโตขึ้นราว ๆ 15% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2557 ยอดขายส่วนใหญ่นั้นเกิดมาจากความต้องการทางฝั่งอุตสาหกรรมยานยนต์ ในส่วนของอุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลาง (SMEs) มีการนำหุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกับมนุษย์ (collaborative robots) เข้ามาใช้งานมากขึ้น

สมาคมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Robotic Industries Association) ออกรายงานไปในทิศทางเดียวกันสำหรับหุ่นยนต์ในอเมริกาเหนือว่ายอดขายนั้นเติบโตขึ้น 11% และจำนวนหุ่นยนต์ขายได้มากขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2557 อุตสาหกรรมยานยนต์ยังเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ใช้หุ่นยนต์มากขึ้นด้วยคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 19% ส่วนอุตสาหกรรมอื่นเพิ่มขึ้น 5%

ที่น่าสนใจคือ นอกจากแขนกลหุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์แล้ว เริ่มมีหุ่นยนต์ชนิดใหม่ที่เรียกว่า “หุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกับมนุษย์” ขายได้มากขึ้น ผู้ผลิตหุ่นยนต์กลุ่มนี้ ณ ตอนนี้ ได้แก่ Universal Robots, Rethink Robotics, KUKA และ ABB ดังนั้น ตำแหน่งงานวิศวกรทางด้านหุ่นยนต์ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านเขียนโปรแกรม ติดตั้งโปรแกรม ใช้งานและควบคุมหุ่นยนต์ รวมถึงซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ จะเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย

ที่มา robohub

LINE it!