ลาก่อนการติดไฟแดงที่สี่แยก ถ้ารถทุกคันเป็นรถอัตโนมัติ

autonomous-car-on-intersection

ไฟจราจรตามแยกมีไว้เพื่อบริหารจัดการการไหลของจราจรที่มาจากหลายทิศและจะไปหลายทาง แต่ไฟจราจรกลับทำให้การไหลของขบวนรถเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เพราะต้องเสียเวลาเร่ง ชะลอ หยุดรอ อย่างไรก็ตามไฟจราจรก็มีความจำเป็นเพราะมนุษย์ผู้ขับขี่รถแต่ละคันไม่ทราบว่ารถคันอื่นกำลังทำอะไร จะทำอะไร ไม่สามารถสื่อสารกันได้ และตอบสนองต่อรถคันอื่น ๆ ได้ช้า จึงต้องมีไฟจราจรเป็นตัวกลางในการควบคุม แต่หากในอนาคตรถทุกคันเป็นรถไร้คนขับซึ่งควบคุมและตอบสนองได้เร็ว และถ้ารถแต่ละคันสามารถสื่อสารกันได้ จะทำให้รถแต่ละคันคุยกันได้ว่าใครจะไปทางไหน เมื่อไหร่ และผลัดกันไปได้เองโดยไม่ต้องพึ่งไฟจราจร ไม่ต้องเสียเวลาหยุดรอกัน ทำให้การไหลของจราจรมีประสิทธิภาพขึ้นมาก และช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงอย่างสิ้นเปลือง

มีงานวิจัยหลายงานที่จำลองสภาพการจราจรที่รถแต่ละคันสามารถสื่อสารกันได้และไม่ต้องใช้ไฟจราจรมา งานวิจัยเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ารถอัตโนมัติที่สื่อสารกันได้สามารถวิ่งผ่านแยกได้อย่างไหลลื่นอย่างไม่น่าเชื่อ เช่น งานวิจัยจาก UT Austin

งานวิจัยจาก MIT

แต่ถ้าหากมีรถที่มนุษย์ขับเพียงคันเดียวเข้ามาในระบบแบบนี้ รับรองว่าเละแน่นอน เราคงยังต้องมีไฟจราจร และการจอดติดไฟแดง ไปจนกว่ารถทุกคันบนท้องถนนจะเป็นรถไร้คนขับ … อยากให้ถึงวันนั้นเร็ว ๆ จัง

ภาพและที่มา IEEE Spectrum

LINE it!