BeatBot หุ่นยนต์คู่ซ้อมวิ่งจาก PUMA

puma-beatbot

การซ้อมวิ่งโดยจับเวลาอาจไม่สร้างแรงกระตุ้นให้ผู้ซ้อมซักเท่าไหร่ แต่การมีคู่ซ้อมที่มีตัวตนคอยวิ่งแข่งด้วยจะสร้างแรงกระตุ้นได้มากกว่า Puma จึงร่วมกับเอเจนซี่โฆษณา J. Walter Thompson และ MIT สร้าง BeatBot หุ่นยนต์คู่ซ้อมวิ่งขึ้นมา ผู้ซ้อมสามารถตั้งค่าระยะทางและความเร็วที่ต้องการให้ BeatBot วิ่งได้ผ่านแอปแล้ว BeatBox จะวิ่งแข่งด้วย ผู้ซ้อมสามารถใส่ความเร็วที่ดีที่สุดของตัวเองเพื่อพัฒนาตัวเอง ความเร็วของเพื่อน หรือแม้กระทั่งความเร็วของ Usain Bolt ก็ยังได้

BeatBot ใช้เซนเซอร์แสงอินฟราเรด 9 ตัวในการตรวจจับเส้นบนสนาม มีกล้องด้านหน้าเพื่อตรวจจับความโค้งของเส้นสนาม มี IMU 9 แกน เพื่อวัดการเอียงของตัวเอง และ encoder วัดความเร็วล้อ ข้อมูลทั้งหมดถูกประมวลผลบน Arduino เพื่อส่งความสั่งไปควบคุมความเร็วล้อและเซอร์โวบังคับเลี้ยวที่ความถี่ 100 ครั้งต่อวินาที

ภาพและที่มา appy geek

LINE it!