มาแล้ว หุ่นยนต์บรรณารักษ์ประจำห้องสมุด

auross-library-robot

ระบบคอมพิวเตอร์ได้เข้ามีบทบาทสำคัญในงานจัดการระบบหนังสือในห้องสมุดมานานกว่าทศวรรษ แต่ปัญหาหนึ่งที่ยังแก้ไม่ตกก็คือ ผู้ใช้บริการห้องสมุดที่ชอบเอาหนังสือไปเก็บไม่ถูกที่เดิม ทำให้หนังสือเล่มนั้นยากแก่การค้นหา โดยเฉพาะห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีหนังสือเป็นจำนวนมาก งานหาหนังสือที่หายไปหนึ่งเล่มในบรรดาหนังสือบนชั้นทั้งตึกก็ยิ่งยากเข้าไปอีก แต่งานลักษณะนี้จะไม่เป็นปัญหาต่อไปสำหรับหุ่นยนต์บรรณารักษ์

นักวิจัยที่ A*STAR’s Institute for Infocomm Research ได้ออกแบบพัฒนาหุ่นยนต์บรรณารักษ์ที่มีชื่อว่า AuRoSS (ย่อมาจาก Autonomous Robotic Shelf-Scanning) มีความสามารถเดินสำรวจชั้นหนังสือทั่วทั้งห้องสมุดได้โดยอัตโนมัติ ระบบนำทางใช้เซนเซอร์ชนิดเลเซอร์วัดระยะและอัลตราโซนิก ได้ความแม่นยำของตำแหน่งหุ่นยนต์ระดับเซนติเมตร มีแผงยาวติดอยู่กับตัวหุ่นยนต์ในแนวตั้ง (ลักษณะคล้ายกระดูกสันหลัง) ทำหน้าที่สแกนแท็ก RFID เพื่อตรวจสอบว่าหนังสืออยู่ครบบนชั้นหรือไม่ และอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องด้วยหรือไม่

AuRoSS จะออกปฏิบัติการในช่วงกลางคืนหลังจากห้องสมุดปิดทำการซึ่งเป็นเวลาที่ไม่มีคนเข้ามาใช้บริการแล้ว พอถึงตอนเช้าบรรณารักษ์ที่เป็นคนจริง ๆ ก็จะเข้ามาตรวจสอบผลการทำงานของ AuRoSS  หากพบว่ามีหนังสือวางอยู่ผิดที่ผิดทาง คนก็จะไปจัดการจัดวางตำแหน่งหนังสือให้ถูกต้อง แค่นี้ก็ช่วยประหยัดเวลาค้นหาหนังสือได้มหาศาลแล้ว แม้ว่าตอนนี้งานหยิบหนังสือไปวางในตำแหน่งที่ควรจะอยู่ยังใช้คนทำอยู่ แต่อนาคตน่าจะมีหุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่นี้ได้แน่ ๆ

หุ่นยนต์ AuRoSS ได้ผ่านการทดสอบปฏิบัติงานจริงกับห้องสมุดในประเทศสิงคโปร์แล้ว ผลการทดสอบถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยมีความแม่นยำในการสำรวจถึง 99% นอกจากงานบรรณารักษณ์ในห้องสมุดแล้ว หุ่นยนต์ตัวนี้ยังเหมาะที่จะใช้สำรวจของในโกดัง ในซุปเปอร์มาเก็ต หรือแม้แต่ในงานห้องยา ก็ทำได้ด้วยเช่นกัน

ที่มาและภาพ gizmag, ASTAR Research (1)ASTAR Research (2) 

LINE it!