Cybathlon โอลิมปิกส์ของไซบอร์กเริ่มแล้ววันนี้ (มีทีมไทย และมี live stream ด้วย)

cybathalon

Cybathlon การแข่งขันกีฬาสำหรับผู้พิการที่ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือขั้นสูงเริ่มขึ้นแล้ววันนี้ เปรียบเสมือนการแข่งขันโอลิมปิกส์ครั้งแรกสำหรับไซบอร์ก (cyborg – cybernetic organism – สิ่งมีชีวิตแบบจักรกลชีวะ) จัดขึ้นโดย ETH Zurich และ the Swiss National Competence Center of Research in Robotics เพื่อผลักดันให้เทคโนโลยีสำหรับผู้พิการได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การแข่งขันมี 6 รายการ

  • Powered Arm Prosthetics Competition แข่งขันปฏิบัติภารกิจด้วยแขนเทียม
  • Brain-Computer Interface Race แข่งขันควบคุมการแข่งรถด้วยคลื่นสมอง
  • Functional Electrical Stimulation Bike Race แข่งขันขับเคลื่อนยานพาหนะแข่งโดยอาศัยอุปกรณ์กระตุ้นกล้ามเนื้อสำหรับผู้พิการไขสันหลัง
  • Powered Leg Prosthetics Race แข่งขันวิ่งด้วยขาเทียม
  • Powered Exoskeleton Race การแข่งขันการเดินโดยใช้อุปกรณ์ประเภท exoskeleton สำหรับผู้พิการไขสันหลัง
  • Powered Wheelchair Race แข่งขัน wheelchair ที่มีต้นกำลังขับเคลื่อน ไปตามลู่วิ่ง

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีหุ่นยนต์นั้นสามารถทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้นได้ และผู้พิการก็เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้มาก ตอนนี้เทคโนโลยีอาจช่วยให้ผู้พิการใช้ชีวิตได้ดีขึ้นเหมือนคนปกติ แต่ในอนาคตเทคโนโลยีนี้จะไม่เพียงทำให้พวกเขามีชีวิตปกติ แต่จะมีชีวิตที่เหนือกว่าคนทั่วไปด้วยซ้ำ ในภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า disable สำหรับผู้พิการ แต่ในอนาคต พวกเขาจะเป็น more able

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามชมการแข่งขันได้ผ่านทาง live stream เริ่มเวลา 15.30 น. ตามเวลาประเทศไทย อ่อ แล้วอย่าลืมส่งแรงใจไปเชียร์ทีมจากมหาวิทยาลัยมหิดลที่เข้าร่วม 2 รายการ คือ Brain-Computer Interface Race และ Functional Electrical Stimulation Bike Race ด้วยนะครับ ระหว่างนี้ก็ชมที่อาจารย์ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ พูดใน TEDxBangkok ไปก่อนได้

LINE it!