Google Brain สอน AI ให้เข้ารหัสข้อความ

jarvis-defense

นักวิจัยจาก Google Brain ได้ทำการทดลองให้ neural network 2 ตัวพยายามคิดค้นวิธีเข้ารหัสเพื่อสื่อสารกัน และ neural network อีกตัวคอยแอบแกะรหัสว่า 2 ตัวแรกคุยอะไรกัน การทดลองเบื้องต้นให้ผลสำเร็จ คือ neural network 2 ตัวแรกสามารถคุยกันได้อย่างปลอดภัยจากการแอบอ่านของ neural network อีกตัว ในขณะที่ข้อความที่รับส่งกันยังคงสมบูรณ์ ไม่สูญเสียข้อมูลไป

neural network ตัวแรกชื่อ Alice มีหน้าที่รับข้อความ และกุญแจ (shared key) เข้าไป แล้วต้องพยายามเข้ารหัสข้อความนั้น neural network ตัวที่สองชื่อ Bob มีหน้าที่รับข้อความที่เข้ารหัสแล้วจาก Alice และกุญแจ แล้วต้องพยายามแกะรหัสออกมาอ่านให้ได้ ในขณะที่ neural network ตัวที่สามชื่อ Eve มีหน้าที่รับข้อความที่เข้ารหัสแล้วโดย Alice แล้วพยายามแกะรหัสออกมาอ่าน ทั้ง Alice, Bob และ Eve ไม่ได้ถูกสอนว่าการเข้ารหัสทำอย่างไร หรือมีเทคนิคไหนบ้างในการเข้ารหัส เพียงแต่ได้รับฟังก์ชันเป้าหมาย (loss function) เท่านั้น โดย loss function ของ Alice และ Bob คือ หาก Bob แกะรหัสแล้วข้อมูลผิดพลาดเยอะ จะเสียคะแนนเยอะ หรือถ้า Eve แกะรหัสได้แม่นยำกว่าการเดามั่ว จะเสียคะแนน ในขณะที่ loss function ของ Eve คือ ความผิดพลาดของข้อความที่แกะออกมาได้ เมื่อได้ loss function แล้ว ก็ใช้เทคนิค Generative Adversarial Network ในการให้ neural network ทั้ง 3 ตัวเรียนรู้ และใช้ neural network แบบ convolutional layers

alice-bob-eve-diagram

ผลที่ได้ในบางครั้งล้มเหลวโดยสิ้นเชิง คือ Bob ไม่สามารถอ่านข้อความที่เข้ารหัสได้ ในบางครั้ง Bob สามารถอ่านข้อความได้โดยมีความผิดพลาดเล็กน้อย ในบางครั้ง Eve ก็แอบแกะรหัสได้ดีแต่ Alice ก็เสริมความแข็งแกร่งของรหัสหนี Eve ออกไปได้ ซึ่งก็ถือว่าการทดลองประสบความสำเร็จ ทั้งนี้นักวิจัยยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างลึกซึ้งว่าเทคนิคการเข้ารหัสที่ neural network คิดขึ้นมานี้เป็นอย่างไร

bob-eve-google-errors

เราคงได้เห็น AI ฝั่งหนึ่งคอยโจมตีและอีกฝั่งคอยตั้งรับแบบในภาพยนต์ Avengers : Age of Ultron ในไม่ช้า เพราะก่อนหน้านี้ก็มีการแข่งขัน DARPA Cyber Grand Challenge ให้ผู้เข้าแข่งขันพัฒนา AI ที่คอยผลัดกันตั้งรับและโจมตีทางไซเบอร์มาแล้ว

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถอ่านเอกสารงานวิจัยได้ที่นี่ครับ

ภาพ ExtremeTech และ ars Technica
ที่มา ars Technica

LINE it!