SALTO หุ่นยนต์กระโดดไต่กำแพง

Duncan Haldane นักศึกษาระดับปริญญาเอกจาก UC Berkeley ได้แรงบันดาลใจในการสร้างหุ่นยนต์ที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่อย่างว่องไวในแนวดิ่งจากลิงกาลาโก หุ่นยนต์ตัวนี้ชื่อว่า SALTO (ย่อมาจาก Saltatorial Locomotion on Terrain Obstacles) มีความสามารถกระโดดขึ้นไปในอากาศได้สูง 1 เมตร แล้วกระโดดซ้ำอีกรอบจากกำแพงให้สูงขึ้นอีกหน่อยเป็น 1.2 เมตร ตั้งเป้าเอาความสามารถกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้อย่างรวดเร็วนี้ไปใช้ในงานค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ดูวิดีโอท้ายข่าว)

Duncan W. Haldane et al. Sci. Robotics 2016;1:eaag2048

ศัพท์คำหนึ่งที่นักวิจัยได้กำหนดขึ้นในงานวิจัยนี้คือ “vertical agility” (ความว่องไวในแนวดิ่ง) คำนวณจาก ความสูงต่อการกระโดดหนึ่งครั้งคูณกับความถี่ในการกระโดดให้ได้ความสูงดังกล่าว ลิงกาลาโกมีความว่องไวในแนวดิ่งสูงสุดในบรรดาสัตว์ต่าง ๆ มีค่านี้อยู่ที่ 2.4 เมตรต่อวินาที ส่วน SALTO อยู่ที่ 1.75 เมตรต่อวินาที สูงสุดในบรรดาหุ่นยนต์ (อันดับสองคือ Minitaur 1.1 เมตรต่อวินาที)

ข้อมูลหุ่นยนต์ SALTO

  • น้ำหนัก 100 กรัม
  • ความสูง 26 เซนติเมตร (วัดเมื่อเหยียดตัวออกสุด)

ที่มาและภาพ Science RoboticsUC Berkeley

LINE it!