ยานยนต์อัตโนมัติลดแรงสั่นสะเทือนของสะพาน

เทคนิคการสร้างโครงสร้างแบบเดิม ๆ ในงานโยธามักจะใช้ระบบลดการสั่น (damping system) ติดตั้งถาวรไว้กับโครงสร้าง แต่แนวโน้มงานโครงสร้างเริ่มเป็นไปในแนวทางที่ใช้โครงสร้างน้ำหนักเบา หรือยืดหยุ่นได้ เพื่อลดต้นทุนและเวลาการก่อนสร้าง หรือเพื่อสร้างโครงสร้างชั่วคราว โครงสร้างน้ำหนักเบา หรือยืดหยุ่นได้นั้นทำให้อ่อนไหวต่อแรงกระทำจากภายนอกมากขึ้น เทคนิคแบบเดิม ๆ จึงไม่เหมาะสม ทีมนักวิจัยจาก University of Waterloo จึงได้ทดสอบเทคนิคใหม่โดยการใช้ UGV (Unmanned Ground Vehicle) ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนไว้ UGV สามารถเคลื่อนที่ไปยังจุดต่าง ๆ บนโครงสร้างโดยอัตโนมัติและแม่นยำ เทคนิคนี้สามารถลดการสั่นสะเทือนในแนวขวางได้ถึง 70%

UGV ที่ใช้ในโครงการนี้คือ Husky จาก Clearpath Robotics ติดตั้งอุปกรณ์ลดการสั่นแบบ electromechanical mass damper ซึ่งควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง ROS (Robot Operating System) ไว้ Husky มีการติดตั้ง Kinect, encoder ที่ล้อ และกล้องไว้สำหรับมองแผ่นป้าย สำหรับทำ SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) เพื่อระบุตำแหน่งตัวเองในการเคลื่อนที่บนโครงสร้างสะพาน (ถ้าใช้แต่ Kinect จะระบุตำแหน่งได้ยาก เพราะโครงสร้างมีรูปร่างซ้ำ ๆ ตลอดแนว) ในอนาคตทางทีมมีแผนจะพัฒนาระบบนี้ให้ใช้ได้กับโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งอาจจะใช้ยานพาหนะที่ใหญ่ขึ้น หรือใช้ยานพาหนะหลายลำทำงานร่วมกัน

นับว่าเป็นการประยุกต์ใช้ mobile robot ที่น่าสนใจมากงานหนึ่งเลยทีเดียว

ภาพและที่มา Robohub

LINE it!