3M ช่วยทำป้ายนำทางสำหรับรถไร้คนขับที่คนมองไม่เห็น

3M ที่เรารู้จักจาก Post-It และ Scotch tape กำลังจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้รถไร้คนขับปฏิบัติงานได้ดีขึ้น โดยการซ่อนสัญลักษณ์ลงไปในป้ายจราจรที่รถเห็นแต่คนไม่เห็น

3M ถือว่าเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านวัสดุที่ถูกนำมาใช้งานอย่างหลากหลาย หนึ่งในนั้นคือแถบสะท้อนแสง แถบสะท้อนแสงนี้เองสามารถสะท้อนแสงที่ส่องเข้ามาตรง ๆ ได้ดีและทำเป็นสีอะไรก็ได้ หากทำแถบสะท้อนแสงให้มีรูปร่างเป็นสัญลักษณ์แต่มีสีกลืนกับพื้นหลัง มนุษย์จะเห็นป้ายปกติ ในขณะที่รถไร้คนขับซึ่งใช้เซนเซอร์ที่อาศัยการสะท้อนแสง เช่น LIDAR จะเห็นสัญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ได้อย่างชัดเจน สัญลักษณ์นี้อาจจะใส่พิกัด GPS ลงไป หรือแจ้งให้รถเตรียมตัวต่อสถานการณ์ข้างหน้า เช่น ระวังงานก่อสร้าง หรือมีป้ายจราจรให้ตรวจจับ เป็นต้น การให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับรถจะทำให้รถไร้คนขับทำงานได้น่าเชื่อถือมากขึ้น ลดความเสี่ยงที่ตรวจจับ GPS ไม่ได้ หรือมีวัตถุที่เซนเซอร์ทั่ว ๆ ไปตรวจจับยากกีดขวางอยู่

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า มนุษย์และหุ่นยนต์ตรวจจับและรับรู้ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน การจะให้หุ่นยนต์ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ออกแบบมาสำหรับมนุษย์อาจจะยากเกินไป และทำให้หุ่นยนต์ทำงานได้ไม่เต็มที่ แต่ถ้าเรายอมปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับหุ่นยนต์มากขึ้น หุ่นยนต์ก็จะทำงานได้มากขึ้น

ภาพและที่มา Business Insider

LINE it!