สอนหุ่นยนต์ให้ทำงานโดยไม่ต้องใส่โปรแกรมไว้ก่อน

อย่าเชื่อสิ่งที่เห็นในภาพยนตร์ไปทั้งหมดว่าหุ่นยนต์ทำอะไรได้บ้าง เพราะอันที่จริงแล้วหุ่นยนต์ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นไม่ได้ฉลาดขนาดนั้น เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์จะทำในสิ่งที่มันถูกโปรแกรมมาอย่างเดียว ถ้าจะสั่งให้มันทำงานอีกอย่าง ก็ต้องเขียนโปรแกรมแล้วใส่โปรแกรมนั้นลงไปใหม่ และงานเขียนโปรแกรมก็ทำได้เฉพาะผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น การทำให้หุ่นยนต์ใช้งานได้จริง ๆ มันต้องง่ายกว่านี้ คนธรรมดาก็ต้องสอนให้หุ่นยนต์ทำนู่นทำนี่เป็นโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม สอนให้หุ่นยนต์ทำในสิ่งที่เราต้องการได้เหมือนกับสอนเด็ก ๆ และนี่ก็เป็นสิ่งที่ Maya Cakmak มุ่งมั่นทำอยู่ให้เป็นจริงที่ Willow Garage

Read more

PR2 เรียนรู้ที่จะเลี้ยงของบนถาด

การขยับถาดที่มีของวางอยู่ หรือขยับภาชนะบรรจุของเหลวที่เปิดฝาอยู่นั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก ยิ่งถ้าต้องการขยับอย่างรวดเร็วยิ่งเสี่ยงต่อการที่ของบนถาดจะตกลงมาหรือน้ำในภาชนะหกล้นออกมา วิธีการที่จะป้องกันการหกก็คือต้องขยับโดยให้มีแรงกระทำในทิศทางด้านข้างต่อของบนถาดน้อยที่สุด ทำได้โดยการเอียงถาดในทิศทางที่ถูกต้อง Tobias Kunz นักศึกษาปริญญาเอกจาก Georgia Institute of Technology ได้สอนเทคนิคนี้กับหุ่นยนต์ PR2 ขณะฝึกงานที่บริษัท Willow Garage ดูวิดีโอเจ้าหุ่นยนต์ PR2 ขยับถาดไปมาได้ท้ายข่าวครับ ไม่รู้ว่ากว่าจะได้ขนาดนี้ ข้าวของตกแตกไปเยอะขนาดไหน ภาพและที่มา IEEE Spectrum Automaton

Read more