Cheetah เสืออีกตัวจาก MIT

เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เราได้เห็นคลิปวิดีโอจาก Boston Dynamics ที่ออกมาเปิดตัว หุ่นยนต์ชีตาห์ หนึ่งในหุ่นยนต์ที่อยู่ภายใต้องค์การ DARPA ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่วิ่งด้วยขาเร็วที่สุดในโลก ที่ความเร็วประมาณ 8 เมตรต่อวินาที  ตอนนี้ MIT Biomimetic Robotics Lab ก็ได้ออกมาเปิดตัวหุ่นยนต์ชีตาห์ของพวกเขาเองด้วยเหมือนกัน!

Read more

BaTboT หุ่นยนต์ค้างคาว จากสเปน

นักวิจัยจากสหรัฐฯ และสเปนร่วมมือกันสร้างหุ่นยนต์ BaTboT ซึ่งเป็นเครื่องบินไร้คนขับที่มีรูปร่างคล้ายกับค้างคาวจริง ๆ และมีวิธีการบินที่ลอกแบบมาจากค้างคาวอีกด้วย! โครงการวิจัยนี้ได้การสนับสนุนส่วนหนึ่งมาจากกองทัพสหรัฐฯ มีจุดประสงค์เพื่อที่จะหาวิธีการลดพลังงานที่ต้องใช้ในเครื่องบินไร้คนขับลง ซึ่งการวิจัยเบื้องต้นได้พบว่าค้างคาวใช้พลังงานในการกระพือปีกน้อยกว่านกถึง 35% ทำให้โครงการวิจัยนี้ต้องการนำลักษณะการขยับปีกแบบค้างคาวมาใช้ในหุ่นยนต์ของพวกเขานั่นเอง

Read more

นักวิจัยใส่หางให้หุ่นยนต์ ทำให้ทรงตัวดีขึ้น

นักวิจัยจาก Center for Interdisciplinary Bio-Inspiration in Education and Research  (CiBER) และ PolyPEDAL Lab จาก University of California, Berkeley ได้ศึกษาการใช้หางของกิ้งก่าในการช่วยทรงตัว และนำมาทดสอบบนรถวิทยุบังคับ ส่งผลให้รถมีการทรงตัวดีขึ้นเวลาลอยจากพื้น

Read more
1 2 3