Double 2 หุ่นไอแพดรุ่นใหม่เปิดกล้องพร้อมกันได้แล้ว

Double Robotics บริษัทผลิตหุ่นยนต์ที่ใช้ไอแพดเป็นเป็นหน้า และ มีส่วนเคลื่อนที่เป็นเพนดูลัมผกผัน (inverted pendulum) คล้าย Segway เผยโฉม Double 2 รุ่นใหม่ ปรับปรุงเสถียรภาพ เพิ่มความเร็ว และติดกล้องมองด้านหน้าเพิ่ม ทั้งหมดในราคาเดิม 2,500 เหรียญสหรัฐฯ

Read more