Trolley problem ปัญหาจริยธรรมกับปัญญาประดิษฐ์ในยุครถไร้คนขับ

การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์โดยไม่คำนึงถึงจริยธรรมอาจก่อให้เกิดภัยได้ ก่อนหน้านี้เคยกล่าวถึงการทดลองทางความคิด Paperclip maximizer สถานการณ์นี้อาจดูไกลความจริงไปหน่อย ลองขยับมาดูสถานการณ์ที่ใกล้ขึ้นมา นั่นก็คือ Trolley problem ซึ่งถูกนำกลับมาพูดถึงกันมากขึ้นในยุคที่รถไร้คนขับเริ่มถูกใช้งานจริงจัง

Read more

แค่สั่งให้หุ่นยนต์ “สร้างคลิปหนีบกระดาษ” ก็อาจก่อ “สงครามจักรวาล” ได้

Nick Bostrom นักปรัชญาผู้แต่งหนังสือ Superintelligence (ที่มีส่วนทำให้ Elon Musk กลัวหุ่นยนต์ยึดครองโลก) ได้เคยกล่าวถึงประเด็นที่ว่า หากเรากำหนดเป้าหมายให้หุ่นยนต์/ปัญญาประดิษฐ์ ถึงแม้เป้าหมายนั้นจะดูไม่เป็นพิษเป็นภัย แต่หากเราไม่สอนหุ่นยนต์ให้รู้จักจริยธรรม สามัญสำนึก กรอบความคิด หุ่นยนต์นั้นอาจจะมุ่งทำทุกอย่างให้บรรลุเป้าหมายโดยอาจก่อให้เกิดมหันตภัยร้ายแรงขึ้นได้

Read more

นักจริยศาสตร์หุ่นยนต์รณรงค์ต่อต้านหุ่นยนต์สำหรับกิจกรรมทางเพศ

ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เมื่อหุ่นยนต์ก็ถูกนำไปใช้สนองความต้องการทางเพศให้กับมนุษย์ ซึ่งนอกจากอุปกรณ์ทางกายภาพแล้ว นักพัฒนาเริ่มหาหนทางที่จะใส่ปัญญาประดิษฐ์ลงไปในหุ่นยนต์ลักษณะนี้ ล่าสุดบริษัท True Companion ตั้งเป้าจะขาย Roxxxy หุ่นยนต์เพื่อกิจกรรมทางเพศ ราคากว่า 250,000 บาท และมีผู้สั่งจองไปแล้วกว่า 1,000 ราย แน่นอนว่ามีผู้สนับสนุนก็ต้องมีผู้เห็นแย้ง

Read more