Bat Bot B2 หุ่นยนต์ที่บินได้คล่องตัวเหมือนค้างคาวจริง

นักวิจัยจาก University of Illinois ที่ Urbana-Champaign และ Caltech ได้ร่วมกันพัฒนา Bat Bot (B2) หุ่นยนต์เลียนแบบค้างคาว ที่มีระยะกว้างสุดระหว่างปลายปีกทั้งสองข้าง (wingspan) 47 เซนติเมตร หนัก 93 กรัม และประสบความสำเร็จในการบินได้คล่องแคล่วคล้ายค้างคาว

Read more

อากาศยานขนาดเล็ก – ออกแบบและบินอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน

ภาพจาก Flying Machine Arena ปัจจุบันนี้หุ่นยนต์ประเภทอากาศยานขนาดเล็กพัฒนาไปเร็วมากทั้งในเรื่องการออกแบบ เซนเซอร์ที่ติดกับตัวหุ่น และระบบควบคุมบนตัวหุ่น ทำให้มีการนำหุ่นยนต์ประเภทนี้ไปใช้ได้จริงในงานต่าง ๆ โดยเฉพาะควอดโรเตอร์ที่มีการนำไปใช้กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านความบันเทิง งานสำรวจ การเกษตร ฯลฯ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจริง ๆ ปัญหาอย่างหนึ่งที่ได้รับความสนใจคือ ทำอย่างไรให้หุ่นยนต์ใช้พลังงานได้คุ้มค่าที่สุด นั่นจะทำให้หุ่นยนต์บินได้นานขึ้นด้วยแบตเตอรี่ขนาดเท่าเดิม

Read more

BaTboT หุ่นยนต์ค้างคาว จากสเปน

นักวิจัยจากสหรัฐฯ และสเปนร่วมมือกันสร้างหุ่นยนต์ BaTboT ซึ่งเป็นเครื่องบินไร้คนขับที่มีรูปร่างคล้ายกับค้างคาวจริง ๆ และมีวิธีการบินที่ลอกแบบมาจากค้างคาวอีกด้วย! โครงการวิจัยนี้ได้การสนับสนุนส่วนหนึ่งมาจากกองทัพสหรัฐฯ มีจุดประสงค์เพื่อที่จะหาวิธีการลดพลังงานที่ต้องใช้ในเครื่องบินไร้คนขับลง ซึ่งการวิจัยเบื้องต้นได้พบว่าค้างคาวใช้พลังงานในการกระพือปีกน้อยกว่านกถึง 35% ทำให้โครงการวิจัยนี้ต้องการนำลักษณะการขยับปีกแบบค้างคาวมาใช้ในหุ่นยนต์ของพวกเขานั่นเอง

Read more