เลเซอร์วัดระยะกวาดได้ 140 องศาทั้งตั้งและนอนจากฟูจิตสึ

ห้องทดลองของฟูจิตสึประกาศว่าสามารถพัฒนาเลเซอร์วัดระยะสามมิติที่กวาดได้ 140 องศาทั้งแนวตั้งและแนวนอนสำเร็จเป็นเจ้าแรกของโลก ซึ่งนั่นหมายถึงมีมุมมองกว้างกว่าเดิมเกินสองเท่าเมื่อเทียบกับเรดาร์โดยทั่วไป

Read more