EMIEW2

EMIEW2, ผู้ช่วยงานตัวน้อยพร้อมออกปฎิบัติงานแล้ว

ในยุคที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ การตามล่าหาอุปกรณ์ภายในสำนักงานเป็นเรื่องที่ทำให้เสียเวลาอันมีค่าของเราได้ไม่น้อยเลยทีเดียว  แต่ปัญหาเหล่านั้นกำลังจะหมดไปเพราะหุ่นยนต์ผู้ช่วยจากบริษัท Hitachi พร้อมจะมาช่วยเหลือเราแล้ว! 

Read more