Double 2 หุ่นไอแพดรุ่นใหม่เปิดกล้องพร้อมกันได้แล้ว

Double Robotics บริษัทผลิตหุ่นยนต์ที่ใช้ไอแพดเป็นเป็นหน้า และ มีส่วนเคลื่อนที่เป็นเพนดูลัมผกผัน (inverted pendulum) คล้าย Segway เผยโฉม Double 2 รุ่นใหม่ ปรับปรุงเสถียรภาพ เพิ่มความเร็ว และติดกล้องมองด้านหน้าเพิ่ม ทั้งหมดในราคาเดิม 2,500 เหรียญสหรัฐฯ

Read more

Double Robotics: telepresence ราคาถูกที่ใช้ iPad

Double Robotics บริษัทก่อตั้งใหม่เปิดให้จอง Double หุ่นยนต์ telepresence ที่มีลักษณะเป็นฐานหุ่นยนต์เคลื่อนที่ให้กับ iPad ตัวหุ่นยนต์นั้นเรียบง่าย (แทบไม่มีอะไรเลย) ขับเคลื่อนด้วยล้อ 2 ล้อ คล้าย Segway มีขาตั้งเล็ก ๆ ไว้เพื่อกางออกเวลาจะจอดหุ่นยนต์ไว้กับที่ มีฐานไว้สำหรับติดตั้ง iPad อยู่บนคอที่ยืดหดได้ 1 – 1.5 เมตร สามารถควบคุมได้ผ่านคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ iOS เพื่อสื่อสารด้วยภาพและเสียง (ผ่านทางกล้อง ไมโครโฟนและลำโพงของ iPad) […]

Read more

ควบคุมฝูงหุ่นยนต์ผ่าน iPad

พนักงานบริษัท Denso ที่ประเทศญี่ปุ่น พัฒนาระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์หลายๆ ตัว ให้เคลื่อนที่ไปในตำแหน่งที่ผู้ใช้วาดรูปลงบน iPad เพื่อใช้ประกวดในงานประจำปีของบริษัท

Read more